Nový integrovaný lyofilizační systém pro výrobu onkologických produktů

Zařízení, navržené v konfiguraci se svislým průchodem pro optimalizaci výrobního toku, obsahuje systémy automatického zakládání a odebírání vialek, patentované společností Telstar a integrované do aseptických izolátorů ISO5.

 

Inovativní, integrované procesní zařízení pro lyofilizaci onkologických produktů, které vyvinula společnost Telstar, bylo nainstalované v italské společnosti BSP Pharmaceuticals. Komplexní zařízení obsahuje dva průchozí lyofilizátory velkých rozměrů (30 m2) s plně automatizovaným systémem konstantní úrovně zakládání a odebírání „push-in/pull-out“. Zařízení, koncipované pro použití v procesu výroby onkologických produktů, bylo navrženo tak, aby mohlo být začleněno do aseptických izolátorů, jež vyžadují vysokou úroveň ochrany obsluhy (OEL5), produktu (ISO5) i životního prostředí.

 

Automatické systémy zakládání a odebírání vialek „push-in/pull-out“, které jsou začleněné v každém ze dvou lyofilizátorů, byly navržené tak, aby efektivně fungovaly jak v aseptických podmínkách pro ochranu výrobků, tak za podmínek záchytu pro ochranu obsluhy. Systém obsahuje patentovaný kompaktní systém pohonu, který je představován flexibilními ocelovými pásy, jež jsou zvláště vhodné pro použití v aseptických zónách ISO5.

 

Lyofilizační zařízení vyvinuté společností Telstar bylo navrženo ve vertikálním uspořádání a obsahuje průchozí procesní komoru na výrobní úrovni se všemi technickými prvky v základně. Vertikální uspořádání zlepšuje tok výroby v průběhu procesu lyofilizace a zajišťuje oddělení kapaliny a lyofilizovaných produktů.

 

BSP Pharmaceuticals

Společnost BSP Pharmaceuticals je největším závodem CMO, který je zaměřen na vývoj a výrobu cytostatik s vysokou účinností. Společnost nabízí hlavním mezinárodním farmaceutickým značkám řešení zcela věnovaná protinádorovým sloučeninám.

 

Společnost BSP Pharmaceuticals se sídlem v italském městě Latina Scalo má jedno z nejmodernějších zařízení na světě, které se plně věnuje přípravě protinádorových sloučenin. Rozloha budov je 260 000 čtverečních stop (24 000 čtverečních metrů) v celkovém areálu o velikosti přibližně 40 akrů (16 hektarů). Společnost BSP Pharmaceuticals nabízí farmaceutickým firmám kompletní řadu služeb od instalace a implementace hardwaru a navržených procesů po zajištění kvality produktů, škálovatelnosti a robustnosti procesů a také pro minimalizování časů nastavení a zajištění bezproblémového a rychlého přenosu technologie a rozšíření procesů do výrobního měřítka.

Nový integrovaný lyofilizační systém pro výrobu onkologických produktů