Analýza glukózy v biologických reaktorech

Zařízení Applikon BioSenz je jedinečný měřicí přístroj vyvinutý specificky pro analyzování glukózy v biologických reaktorech.

 

Technologie tepelného toku je značková a patentově chráněná technologie pro kontinuální měření s vysokou přesností a opakovatelností. Technologie, která se používá na jednotkách intenzivní péče a v dalších lékařských aplikacích je přenesena do biotechnologického odvětví, kde konečně umožňuje přesné měření glukózy v biologických procesech bez rušivého vlivu ostatních sloučenin média.

 

Pracovní princip: Při enzymatické přeměně glukózy na kyselinu glukonovou vzniká teplo. Peroxid, který je touto přeměnou také generován, je převáděn na vodu, též za produkce tepla. Tato produkce tepla se měří: množství tepla je přímo úměrné množství glukózy ve vzorku.

 

Výhodou této metody tepelného toku je vysoká specifičnost a přesnost měření. Vlivy matrice jsou minimalizovány (viz tabulka) a jsou mnohem menší než u klasických analyzátorů glukózy. Kvasnicový extrakt, fruktóza a další cukry nemají na měření obsahu glukózy prakticky žádný vliv.

 

PŘÍNOSY PRO VÁS

  • Přesné měření a kontrola glukózy ve vašich biologických procesech
  • Připojení až 4 biologických reaktorů
  • Kompaktní rozměry
  • Stabilní biologické snímače až pro 4 000 měření
  • Připojení k opakovaně použitelným i k jednorázovým reaktorům
  • Automatická kalibrace
  • Žádná příprava vzorků

 

 

Analýza glukózy v biologických reaktorech