Jedlé oleje a požadavky trhu

V posledních letech krize často slýcháme slovo „úspory“, a to jak v každodenním životě, tak na pracovišti. Domácnosti i podniky se naučily, kdy a kde neplýtvat. Společnost OCME byla vždy velmi pozorná k potřebám zákazníků a v průběhu mnoha let zkušeností získala jasnou představu o tom, které oblasti potřebují optimalizovat své systémy. U stáčecích linek jedlých olejů žádali zákazníci v poslední době o optimalizaci těchto oblastí:

 • snížení prostoru,
 • snížení časů přechodu,
 • snížení časů a zmenšení plýtvání oleje při výměně produktu.

Za účelem snížení podlahové plochy poskytuje společnost Ocme kompaktní systémová řešení, integruje systémy do monobloku – například řadič ve spojení s etiketovačem a stáčecím strojem pro mokré části – komplexní balicí stroj s robotickým nebo konvenčním paletizátorem pro suché části.
Za účelem snížení časů přechodu spolu s rychlou změnou velikostí lahví bez použití nástrojů se společnost Ocme v posledním období zaměřuje na zjednodušení změny formátu uzávěrů. Zákazníci říkají, že toto je oblast, kde rozhodně ztrácejí hodně času a kde je zároveň vyžadována větší bezpečnost obsluhy. Je-li nutné, aby byla linka v provozu s více než jedním typem uzávěru, je ideálním umístěním distributoru uzávěrů úroveň povrchu tak, aby obsluha mohla snadno provést případný potřebný zásah. To také pomáhat snižovat značné procento času přechodu. Je možné rovněž navrhnout další řešení tak, aby vyhovovala specifickým potřebám zákazníka.

Za účelem výměny produktů zavedla společnost Ocme systém vnitřního mytí s vysokotlakými turbínami, který ve srovnání s předchozími řešeními umožňuje dosáhnout velmi efektivního čištění sběrné nádrže. Například při použití nového systému se stáčecím strojem s průměrným průměrem je vyplýtváno jen asi 70 litrů výrobku ve srovnání s 500 litry u klasické metody.

 

 

V odvětví jedlých olejů může společnost OCME dodávat kompletní stáčecí, balicí a paletizační linky, které v sobě spojují stroje vyráběné společností OCME s vybavením dodávaným jinými výrobci. Detailní výrobní program obsahuje:

 

 • In-line a rotační objemové stáčecí stroje Lynx
 • Rotační objemové stáčecí stroje Libra R5 a R30
 • Depaletizátory Dorado pro uvolnění kontejnerů (plechovky, láhve)
 • Depaletizátory Antares pro krabice a kartony
 • Komplexní balicí stroje Altair s přepážkami i bez přepážek
 • Balicí stroj Vega se smršťovacími fóliemi: pouze fólie, fólie + vrstva podložky a fólie + tácek
 • Kombinovaný komplexní balicí stroj a stroj se smršťovacími fóliemi Gemini
 • Tradiční paletizátory Perseus s 90°přísunem
 • Tradiční paletizátory Orion s in-line přísunem
 • Robotické paletizátory Pegasus s několika uchopovacími hlavami či zachycovačem vrstev
 • Laserově naváděná vozidla Auriga
Jedlé oleje a požadavky trhu