Farmaceutický seminár v Brne za účasti Applikon Biotechnology, Telstar, JM Separations a Ovizio Imaging Systems

Dňa 26. 10. 2016 sa v areáli Veľtrhov Brno, v sále C konferenčného centra koná farmaceutický seminár so zameraním na technológie vhodné do cGMP prostredia. Udalosť je pod záštitou Bratislavskej a Pražskej kancelárie Vekamafu. So svojimi prezentáciami sa jej zúčastnia štyria významní Európsky výrobcovia farmaceutických zariadení, ich prezentácie nájdete nižšie. Ak by vás program zaujal, radi vás na našom seminári uvidíme, účasť je bezplatná a tlmočenie zabezpečené.

 

Program prezentácií

 

Súčasné a budúce trendy technológií lyofilizácie, Telstar Life Sciences

 • Všeobecný koncept lyofilizácie
 • Telstar vymrazovacie sušiarne: charakteristika a benefity
 • Dávkovacie systémy: hodnoty a modely
 • Prípadové štúdie

“Disposables” , JM Separations

 • koncept jednorázových bagov a nádob a ich využitie
 • nekontaminovaný a neprerušený chemický a biologický proces
 • kvalitatívny popis produktov, výroba z materiálov spĺňajúcich  najprísnejše štandardy

Lucullus PIMS: premena dát na informácie, Applikon Biotechnology

 • umožňuje sledovať a kontrolovať biologické procesy
 • získava procesné dáta z rôznych typov bioreaktorov
 • obsahuje mnoho funkcií ako napr. navrhovanie experimentov, plánovanie reaktoru, príprava a sledovanie médií, záznamy o šaržiach a pod.

iLine, Ovizio

 • automatizované monitorovacie systémami bunečných kultúr
 • neinvazívne merania, 3D obrázky
 • využitie iLine monitoringu v R&D aj  GMP prostredí, integrácia do riadiaceho systému procesu

V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte!

Farmaceutický seminár v Brne za účasti Applikon Biotechnology, Telstar, JM Separations a Ovizio Imaging Systems
applikon-biotechnology
ovizio-logo
21
telstar-life-science