Výzkum a vývoj | Stroje a zařízení | Farmaceutika

Výzkum a vývoj je důležitý pro zajištění udržení konkurenční výhody a je důležité nejen prozkoumat nové produkty a procesy, ale také neustále zlepšovat stávající produkty. Farmaceutické výzkumné a vývojové stroje a zařízení musí replikovat procesy, které se podílejí na výrobě v plném rozsahu, aby umožnily přesné pokusní nebo zkušební výsledky, avšak musí mít tvarový faktor, který je vhodnější pro laboratorní práci nebo pro použití v menších vývojových linkách. Výzkumné a vývojové vybavení by mělo být schopno zvládnout malou velikost šarží a přitom být schopno přesně zvětšit výsledky výroby, což umožní plnou analýzu a měření kvality výrobků.

Ve společnosti Vekamaf rozumíme významu výzkumu a vývoje pro váš úspěch. Naši inženýři spolupracují s nejlepšími světovými dodavateli farmaceutického vybavení pro výzkum a vývoj, aby navrhli nejvhodnější zařízení pro vaše potřeby. Věnujeme čas pochopení vašich požadavek a poskytnutí řešení, která vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků. Můžeme vám pomoci procházet složitými možnostmi, která vám přinesou nejlepší vybavení pro prostředí vašeho výzkumu a vývoje.

Číst více
Našli jsme 95 řešení , na základě vašeho výběru.
  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Akustický retenční systém

Akustický retenční systém

Využití vysokofrekvenčního ultrazvukového vlnění k separaci buněk namísto použití membrán nebo sítí přináší stejně kvalitní výsledky jako tradiční metody, ale na rozdíl od tradičních metod s sebou nenese žádné problémy...

Monitor alkoholového kvašení

Monitor alkoholového kvašení

Pro přesné srovnání míry konverze uhlíku a výtěžků u šesti souběžně probíhajících anaerobních fermentací. Velmi přesná charakteristika kvality fermentace Monitor procesů alkoholového kvašení od firmy Getinge Applikon je robustní a uživatelsky...

Autoklávovatelný skleněný bioreaktor

Autoklávovatelný skleněný bioreaktor

Tento bioreaktor je navržen speciálně pro aplikace pracující s buněčnými kulturami a výzkumné použití, například optimalizace procesů, screeningové studie, optimalizace produktu, škálování a pro vzdělávací účely. Snadno manipulovatelný autoklávovatelný skleněný bioreaktor...

Autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli

Autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli

Pro aplikace využívající buněčné a mikrobiální kultury. Přizpůsobujte systém měnícím se požadavkům na provozní postupy Bio Clave od Getinge Applikon je všestranný autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli, který se snadno používá...

Osvětlený bioreaktor pro rostlinné buňky

Osvětlený bioreaktor pro rostlinné buňky

Lampy SSL (Solid state lamp) mají unikátní světelnou charakteristiku pro aplikace zahrnující kultivaci rostlinných buněk. Osvětlený bioreaktor se světelným zdrojem SSL je vhodný zejména pro laboratorní pěstování rostlin a dalších...

Ovladač pro malé bioreaktory

Ovladač pro malé bioreaktory

Při práci s malými bioreaktory o objemu od 50 ml potřebujete mít zejména dobrý přehled a možnost snadno ovládat parametry jako pH, teplotu, rozpuštěný kyslík, pěnivost/hladina a míchání. Ovládací systém pro malé bioreaktory...

Škálovatelný ovládací systém pro bioreaktory

Škálovatelný ovládací systém pro bioreaktory

Při rozšiřování biotechnologických procesů od laboratorních, přes poloprovozní až k výrobě, je velmi výhodné zvolit škálovatelné řešení. Systém musí umožňovat velké množství vstupů a výstupů, poskytovat přehledné zobrazení, zpracovávat trendy, musí...

Senzor rozpuštěného kyslíku

Senzor rozpuštěného kyslíku

Naprostá většina biotechnologických procesů probíhá za aerobních podmínek, přičemž mikroorganismy a buňky podle koncentrace kyslíku v kapalné fázi regulují svůj celkový metabolismus. Znalost přesného obsahu kyslíku v prostředí je kritický faktor pro...

Bioreaktorové systémy sterilizované parou (SIP)

Bioreaktorové systémy sterilizované parou (SIP)

Přechod z laboratorního měřítka do poloprovozu a maloobjemové výroby je možné zjednodušit využíváním konzistentního designu bioreaktorů a kontrolních systémů, které je možno přizpůsobit různým měřítkům. Podle požadovaného výstupu si můžete vybrat...

Systém mikrozkumavek

Systém mikrozkumavek

Během počáteční fáze zvětšování měřítka výzkumu jsou často k dispozici pouze omezené údaje pro rozhodování o dalším postupu. V těchto počátečních fázích jsou nezbytné výkonné postupy a nástroje pro informativní a prediktivní zpracování...

Minibioreaktory

Minibioreaktory

Při screeningových studiích je běžné provádět předběžnou optimalizaci zpracování médií pro mikrobiální a buněčné kultury. Práce s malým objemem snižuje náklady na média a šetří pracovní prostor. Maloobjemové plně funkční bioreaktory...

Senzor pH

Senzor pH

Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších parametrů buněčných kultur a fermentačních procesů biotechnologického průmyslu. Objevují se nové technologie, které zaručují přesné měření a jsou odolnější a to i při procesech sterilizace...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?
Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.

Technologie pro výzkum a vývoj v oblasti farmaceutického průmyslu


Můžeme vám pomoci získat správné vybavení z celé řady možností, včetně umožnění úplné replikace celého výrobního procesu, od testování a přípravy primárních sloučenin až po konečný produkt dávkování nebo balení.

Ve společnosti Vekamaf můžeme dodat laboratorní míchací stroje, jako jsou kuželové šnekové mixéry s vysokým střihem. Náš sortiment zahrnuje stroje schopné produkovat nejjemnější mikroemulze a suspenze. Máme také speciální laboratorní vybavení, jako je náš rezonanční akustický mixér, poskytující neinvazivní směšovací řešení, které zlepšuje produktivitu kultur. Tyto stroje s malým rozměrem vám poskytnou výsledky, které lze přesně zvětšit v produkci v plném rozsahu, což umožní, aby byly celé linky navrženy a testovány ještě před uváděním do provozu.

Máme řadu filtračních řešení pro konkrétní procesy. Například náš filtr Nutsche je ideální pro dávkovou filtraci kapalin s vysokým obsahem tuhých látek, zvláště když je třeba, aby pevná látka měla následné sofistikované ošetření. Pro biotechnologické procesy nabízíme řadu laboratorních bioreaktorů, včetně řady mini-bioreaktorů, které nabízejí skutečný zmenšený proces pro objemy např. 250ml.

Pokud váš výrobní proces zahrnuje sušení mrazem, můžeme vám poradit s nejmodernějším sortimentem lyofilizátorů pro laboratoře, včetně naší pilotní lyofilizační sušičky, která vám poskytne přesné a spolehlivé výsledky, které lze snadno zvětšit do plné velikosti výrobních procesů.

Při testování je důležité, aby laboratorní podmínky přesně odrážely výrobní prostředí. Náš sortiment odvlhčovačů je navržen tak, aby přesně replikoval podmínky, které se nacházejí ve výrobním prostředí, aby se zajistilo, že vaše testovací a konstrukční práce budou vždy přesné.