Výzkum a vývoj | Stroje a zařízení | Farmaceutika

Výzkum a vývoj je důležitý pro zajištění udržení konkurenční výhody a je důležité nejen prozkoumat nové produkty a procesy, ale také neustále zlepšovat stávající produkty. Farmaceutické výzkumné a vývojové stroje a zařízení musí replikovat procesy, které se podílejí na výrobě v plném rozsahu, aby umožnily přesné pokusní nebo zkušební výsledky, avšak musí mít tvarový faktor, který je vhodnější pro laboratorní práci nebo pro použití v menších vývojových linkách. Výzkumné a vývojové vybavení by mělo být schopno zvládnout malou velikost šarží a přitom být schopno přesně zvětšit výsledky výroby, což umožní plnou analýzu a měření kvality výrobků.

Ve společnosti Vekamaf rozumíme významu výzkumu a vývoje pro váš úspěch. Naši inženýři spolupracují s nejlepšími světovými dodavateli farmaceutického vybavení pro výzkum a vývoj, aby navrhli nejvhodnější zařízení pro vaše potřeby. Věnujeme čas pochopení vašich požadavek a poskytnutí řešení, která vám umožní dosáhnout vynikajících výsledků. Můžeme vám pomoci procházet složitými možnostmi, která vám přinesou nejlepší vybavení pro prostředí vašeho výzkumu a vývoje.

Číst více
Našli jsme 112 řešení , na základě vašeho výběru.
  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Pilotní extrakční linka na přírodní ingredience

Pilotní extrakční linka na přírodní ingredience

Předtím, než zakoupíte úplnou extrakční linku, musíte určit správné parametry procesu pro vaše výrobky. Malá extrakční linka pro zkušební provoz představuje ideální řešení pro testování a vývoj ve spolehlivé a...

Pilotní odpařovací linka pro získávání extraktů

Pilotní odpařovací linka pro získávání extraktů

Pro vývoj extrahovaných koncentrátů na bázi vody nebo alkoholu představuje malá pilotní odpařovací linka ideální řešení pro testování a vývoj produktů ve spolehlivé a snadno použitelné konfiguraci, případně pro výrobu...

Malý podavač se zásobníkem s pružnými stěnami

Malý podavač se zásobníkem s pružnými stěnami

V mnoha laboratorních aplikacích a výrobních procesech je třeba dávkovat malá množství práškových produktů do laboratorního vybavení nebo do nádob skutečně malých rozměrů. Obdobně v pilotních provozech je při simulaci...

Podavač se zásobníkem s pružnými stěnami

Podavač se zásobníkem s pružnými stěnami

Vzhledem k rozdílným vlastnostem suchých práškových produktů jsou k dávkování těchto materiálů plnicím šnekem požadovány specializované podavače. U špatně tekoucích a hrudkujících typů práškových produktů může interním mícháním docházet k...

Kompaktní dezinfekční sytém  H202

Kompaktní dezinfekční sytém H202

Dezinfekce suchou mlhou předsatvuje bezpečný a efektivní způsob mikrobiologického čištění kritických prostor v průmyslu biotechnologií, farmaceutickém průmyslu a jiných průmyslových odvětvích, všude tam, kde jsou požadovány ty nejvyšší úrovně sterility....

Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Pružná spojka pro manipulaci s farmaceutickými práškovými materiály

Teplotní a mechanické změny mohou vést k namáhání potrubních systémů průmyslových procesů. Tato namáhání jsou pak přenášena na jednotlivé komponenty systému, kde mohou vést k vychýlení částí ze seřízené pozice...

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený motýlkový klapkový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Při přemisťování aktivních farmaceutických složek z jedné nádoby do druhé může docházet ke vzniku prašných emisí ohrožujících bezpečnost obsluhy. Také produkt může být při přemisťování ohrožen vlivy okolního prostředí, snižujícími...

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Dělený segmentový kulový ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Ventily instalované v míchacích zařízeních a sušárnách mohou obsahovat mrtvý prostor, který brání zpracování veškerého množství produktu a negativně ovlivňuje kvalitu produktu. Běžné ventily mohou být také obtížně čistitelné, k...

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Vzorkovací ventil pro procesy vyžadující zamezení úniku produktu

Odebrání vzorků k vyhodnocení z probíhajícího procesu není jednoduchá úloha, zvlášť v případě citlivých produktů. Odebrání vzorků může narušit ochranu proti úniku produktu a způsobit tak možné problémy s kvalitou...

Odnímatelné spojky pro trubky, vyhovující správné výrobní praxi

Odnímatelné spojky pro trubky, vyhovující správné výrobní praxi

Na trubkových konsktrukcích se mohou nacházet hrubé svařované spouje, rohy nebo ostré hrany, které se obtížně čistí a udržují. Svařované konstrukce jsou při vztyčování náročné na čas a úsilí, a...

Screeningová sada pro purifikaci velkých biomolekul

Screeningová sada pro purifikaci velkých biomolekul

Při purifikaci specifických velkých biomolekul, např. IgM, virů a virových částic, je prvním krokem prověřit pracovní podmínky. Poté jsou zkoušeny různé mobilní fáze a složení podle biochemických vlastností konkrétních velkých...

Balíček procesů plazmidů pro Vás proces purifikace pDNA

Balíček procesů plazmidů pro Vás proces purifikace pDNA

Při vývoji procesu purifikace pDNA pro jeho možné přenesení do výroby je klíčovým faktorem efektivní prozkoumání a volba protokolů. Rychlé vyvinutí procedury purifikace plazmidu Účelem balíčku CIMmultus™ HiP2 Plasmid Process...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?
Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.

Technologie pro výzkum a vývoj v oblasti farmaceutického průmyslu


Můžeme vám pomoci získat správné vybavení z celé řady možností, včetně umožnění úplné replikace celého výrobního procesu, od testování a přípravy primárních sloučenin až po konečný produkt dávkování nebo balení.

Ve společnosti Vekamaf můžeme dodat laboratorní míchací stroje, jako jsou kuželové šnekové mixéry s vysokým střihem. Náš sortiment zahrnuje stroje schopné produkovat nejjemnější mikroemulze a suspenze. Máme také speciální laboratorní vybavení, jako je náš rezonanční akustický mixér, poskytující neinvazivní směšovací řešení, které zlepšuje produktivitu kultur. Tyto stroje s malým rozměrem vám poskytnou výsledky, které lze přesně zvětšit v produkci v plném rozsahu, což umožní, aby byly celé linky navrženy a testovány ještě před uváděním do provozu.

Máme řadu filtračních řešení pro konkrétní procesy. Například náš filtr Nutsche je ideální pro dávkovou filtraci kapalin s vysokým obsahem tuhých látek, zvláště když je třeba, aby pevná látka měla následné sofistikované ošetření. Pro biotechnologické procesy nabízíme řadu laboratorních bioreaktorů, včetně řady mini-bioreaktorů, které nabízejí skutečný zmenšený proces pro objemy např. 250ml.

Pokud váš výrobní proces zahrnuje sušení mrazem, můžeme vám poradit s nejmodernějším sortimentem lyofilizátorů pro laboratoře, včetně naší pilotní lyofilizační sušičky, která vám poskytne přesné a spolehlivé výsledky, které lze snadno zvětšit do plné velikosti výrobních procesů.

Při testování je důležité, aby laboratorní podmínky přesně odrážely výrobní prostředí. Náš sortiment odvlhčovačů je navržen tak, aby přesně replikoval podmínky, které se nacházejí ve výrobním prostředí, aby se zajistilo, že vaše testovací a konstrukční práce budou vždy přesné.