Úspěch s vakuovými dopravníky společnosti Piab při oceňování smluvní balírny

Zákazníkem je smluvní balírna se sídlem ve Walesu ve Spojeném království. Aplikace spočívala v přenosu granulovaného produktu určeného pro péči o zahradu z objemného pytle do plnicího a balicího stroje produkujícího sáčky. Zákazníkem je oceněná smluvní balicí společnost, která působí v několika odvětvích včetně domácí péče, zdraví, duševní pohody a osobní péče. Tato společnost dokáže zabalit cokoli od 5mg sáčků s práškem po 1litorvé skleněné láhve spolu s baleními kapslí v pásech nebo blistrech.

 

 

Pozadí

Zákazník při přenosu granulovaného produktu určeného pro péči o zahradu do plnicího a balicího stroje pomocí šnekového dopravníku čelil problémům. Tento šnekový dopravník drtil granule na jemný prášek, výsledkem čehož bylo zanášení šneku a potřeba častého přerušování chodu výroby kvůli rozebrání a čištění. V důsledku toho byla doba výroby i náklady na výrobu nepřijatelně vysoké.

 

Řešení
Při počáteční návštěvě a prohlídce aplikace společnost Piab navrhla použití vakuového dopravníku piFLOW®i. Ten je třeba nainstalovat nad plnicí a balicí stroj pomocí přechodového kusu, aby produkt mohl proudit přímo do stroje. Řízení dopravníku spojeného se snímačem hladiny na plnicím a balicím stroji s ruční podávací tyčí, která se používá pro zvedání granulí z velkoobjemového pytle. Po schválení coby postupu kupředu provedla společnost Piab na místě zkušební provoz, který prokázal, že granulovaný produkt lze úspěšně přenést, aniž by docházelo k jejich rozmělňování či zanášení dopravníku.

 

Výsledek
Již není nutné zastavovat výrobu kvůli čištění šnekového dopravníku. To vede ke snížení prostojů a také k lepšímu řízení dopravníkového systému. Technický ředitel zákazníka uvedl: „Jsem tak potěšen dopravníkem, že objednám i druhý pro další plnicí stroj a rovněž zvažuji využití vakuového dopravníku společnosti Piab pro další aplikace.“

Úspěch s vakuovými dopravníky společnosti Piab při oceňování smluvní balírny