• PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Žádný obrázek produktu

Planetární vakuová sušárna

Běžné vakuové sušárny s koncentrickými míchacími lopatkami nejsou příliš účinné, navíc u citlivých produktů může docházet k vystavení produktu nezanedbatelnému mechanickému a teplotnímu namáhání. Nerovnoměrné promíchávání může vést k formování...

Žádný obrázek produktu

Policová vakuová skříňová sušárna se systémem čištění CIP

Obtížnost čištění policových vakuových sušáren může představovat problém především při zpracování citlivých produktů či při použití sušárny pro více produktů. Čištění po použití sušárny může vést k delším prostojům a...

Žádný obrázek produktu

Horizontální lopatková vakuová sušárna

Čištění vakuových sušáren s promícháváním může být obtížné, proto nejsou vhodné pro provozy se zpracováváním více produktů. Čištění může být vzhledem k přítomnosti míchacího ústrojí nesnadné a může vést ke...

Žádný obrázek produktu

Bubnová sušárna

Při výrobě granulovaných plastů je podstatné vakuové sušení při vysokých teplotách. Stálé promíchávání je přitom důležité k zajištění výroby produktu se stejnoměrnou velikostí a obsahem vlhkosti. Vakuové sušení produktů s...

Žádný obrázek produktu

Policová vakuová sušicí pec pro laboratorní rozsahy

Vakuové sušení je využíváno k odstranění vlhkosti z citlivých materiálů. Sušení malých dávek v laboratořích pro účely výzkumu a vývoje, zpracování nebo odvlhčení vysoce účinných léčivých látek vyžaduje opatrnou manipulaci...

Uvolnění produktů z blistrů

Uvolnění produktů z blistrů

Ve farmaceutické a rovněž potravinářské výrobě může vzniknout potřeba vyjmout produkty z blistrů z celé šarže. V takovém případě je možné použít automatický deblistrovací systém. Automatické deblistrovací zařízení F160 a F140 Sympaty jsou deblistrovací...

Systém plnění bez rizika kontaminace

Systém plnění bez rizika kontaminace

Vložky pro manipulaci s práškovými materiály napříč průmyslem musí dokázat zabránit jejich kontaminaci v souladu s GMP. Ale systémy plnění do jednotlivých pytlů nebo sudů nedokážou během jejich vyjmutí nebo výměny zajistit pravidla...

Vysokorychlostní systém dávkování prášku

Vysokorychlostní systém dávkování prášku

Vyvážení rychlosti a přesnosti dávkování práškových materiálů je zásadní pro dosažení realizovatelnosti výroby. V případě malých množství prášku může být opakovatelné přesnosti dávkování dosaženo manuálním plněním, výrazně to však zpomalí...

Akustický retenční systém

Akustický retenční systém

Využití vysokofrekvenčního ultrazvukového vlnění k separaci buněk namísto použití membrán nebo sítí přináší stejně kvalitní výsledky jako tradiční metody, ale na rozdíl od tradičních metod s sebou nenese žádné problémy...

Monitor alkoholového kvašení

Monitor alkoholového kvašení

Pro přesné srovnání míry konverze uhlíku a výtěžků u šesti souběžně probíhajících anaerobních fermentací. Velmi přesná charakteristika kvality fermentace Monitor procesů alkoholového kvašení od firmy Getinge Applikon je robustní a uživatelsky...

Autoklávovatelný skleněný bioreaktor

Autoklávovatelný skleněný bioreaktor

Tento bioreaktor je navržen speciálně pro aplikace pracující s buněčnými kulturami a výzkumné použití, například optimalizace procesů, screeningové studie, optimalizace produktu, škálování a pro vzdělávací účely. Snadno manipulovatelný autoklávovatelný skleněný bioreaktor...

Autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli

Autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli

Pro aplikace využívající buněčné a mikrobiální kultury. Přizpůsobujte systém měnícím se požadavkům na provozní postupy Bio Clave od Getinge Applikon je všestranný autoklávovatelný bioreaktor z nerezové oceli, který se snadno používá...

  • PŘEDCHOZÍ
  • UKÁZAT NA STRÁNCE
  • DALŠÍ
Ještě si nejste jisti co přesne hledáte?
Zavolejte nám a zapojte nás do procesu! Každá výrobní výzva je jiná. Když nebudeme schopni nabídnout řešení, najdeme pro vás partnera, který vám pomůže.