Vysoušení kalů z odpadních vod nebo odpadu živočišného původu pro zúrodňování půdy

S rozmachem udržitelného rozvoje získávají na popularitě organická hnojiva z rostlin nebo zvířat. Ve srovnání s umělými hnojivy vyráběnými z neobnovitelných chemikálií, jako je například síran amonný, se v organických hnojivech využívají lidské i zvířecí výkaly obsahující živiny, které napomáhají růstu rostlin a zároveň zlepšují kvalitu půdy.

 

Organická hnojiva ve srovnání s umělými

Umělá hnojiva obsahují běžné živiny jako dusík, které rostliny potřebují k růstu. Nijak však nezlepšují kvalitu půdy ani nepřispívají k udržení vody v krajině, zvláště když cílem je vyživovat kořeny rostlin a zúrodňovat půdu. Organická hnojiva jsou složena z biologicky rozložitelných materiálů, jako je hnůj a odpadní kaly, a proto jsou pro zahradničení a farmářství považována za udržitelný zdroj živin.

 

Jak se vyrábějí organická hnojiva?

Jednou z pokročilých technologií při výrobě organických hnojiv v průmyslovém měřítku je využití zbytkového tepla z drůbežáren, kravínů a elektráren pro vysoušení odpadních kalů a zvířecích výkalů. Pro vysoušení drůbežího hnoje se obvykle používají pásové sušičky s automatickými systémy. Drůbeží hnůj se přepravuje na perforovaných deskách do vysoušecí oblasti, čímž se eliminuje nutnost předběžného vysoušení; vysoušecí systém dokáže optimalizovat dobu sušení drůbežího hnoje, což vede jen k malé přeměně čpavku a vysokému obsahu organického hnojiva v koncovém produktu. Sušina se poté přepraví k peletovému lisu, díky němuž se organické hnojivo snadno uskladňuje a přepravuje. Kliknutím sem se o technologiích pro organická hnojiva od firmy Dorset Green Machines dočtete více.

Vysoušení kalů z odpadních vod nebo odpadu živočišného původu pro zúrodňování půdy