2-cestný rozbočovač pro pneumatickou dopravu

Často je potřeba produkt dopravovaný pneumatickou dopravní linkou z důvodu plnění či rozprostření rozdělit do dvou výstupů. Plnění dvou sil nebo zásobníků z jednoho zdroje vyžaduje rozdělení toku materiálů do požadovaných cílových výstupů.

Rozdělení pneumaticky dopravovaného materiálu do dvou výstupů

GVF Impianti nabízí řadu 2-cestných rozbočovačů DAS pro pneumatickou dopravu v husté i řídké fázi. Rozbočovače se instalují nad sestavu sil či skladovacích nádob. Rozdělují tok pomocí 90° vyměnitelného vysouvacího mechanismu, odolného vůči opotřebení. Tento mechanismus je do cílové pozice, která umožní požadovaný tok materiálu, přesunut, aniž by došlo k přiškrcení nebo přerušení toku v dopravním potrubí. Rozbočovače DAS jsou nabízeny ve velikostech od 2,5 až do 8 palců. Jejich instalace je jednoduchá a jsou téměř bezúdržbové.

Rozbočovače řady DP umožňují rozdělení jednoho toku na dva nebo naopak spojení dvou toků do jednoho. Mechanická výbava rozbočovačů je precizní a seřiditelná. V koncové poloze je nepoužívaný výstup mechanicky uzavřen. Jsou kompaktní, přesné a spolehlivé. Jejich údržba je snadná. Lze je instalovat jak vertikálně, tak i horizontálně, jsou vhodné k manipulaci se slévárenským pískem a rozdělení jiných jemných, abrazivních a granulovaných tuhých materiálů včetně živce, popílku, oxidu hlinitého, sazí, bonbónů, bobů, ořechů a obilí. Rozbočovače řady DP jsou k dispozici ve velikostech od 2,5 až do 10 palců.

VÝHODY:

Rychlé uvedení do provozu s jednoduchou instalací
Doprava materiálu do více destinací jedním vedením
Dosažení vysokých průtoků tokem bez překážek
Zjednodušená údržba díky vyměnitelným těsněním
Vůči opotřebení odolná konstrukce minimalizuje náklady na údržbu a prostoje

GVF Impianti je předním dodavatelem systémů pro manipulaci se sypkými materiály pro těžký průmysl