24 plně řízených bioreaktorů ve formátu mikrotitrační destičky

Při provádění screeningové studie, studie o vývoji, nebo optimalizaci procesů můžete svůj projekt urychlit tím, že současně rozšiřujete a ovládáte několik malých kultur. Pokud je čas a reprodukovatelnost rozhodující pro váš projekt, můžete zvážit investici do technologií, které vám pomohou zvýšit efektivitu času a nákladů.

Nezávisle kontroluje až 24 bioreaktorů jedním systémem

Micro-matrix od firmy Getinge Applikon je vysoce výkonná fermentace a zařízení pro kultivaci buněk, který umožňuje paralelní provoz 24 bioreaktorů. Micro-Matrix přichází na jednoduché mikrotitrační desce, která umožňuje nezávislou kontrolu a měření následujících parametrů:

  • pH
  • teplota
  • kontrola rozpuštěného kyslíku, jednotlivě řízená až čtyřmi samostatnými přídavkami plynu a
  • jednotlivé tekuté přídavky

Bioreaktory jsou skutečné měřítko malých bioreaktorů, které poskytují veškeré funkce svých větších protějšků ve formátu šetřícím prostor. Doprovodný software umožňuje jednoduché porovnání experimentálních kultur a pokročilé kontroly, jako jsou kontrolní akce založené na časových událostech. Objem na bioreaktor je 10 ml (doporučený pracovní objem je 5 ml.)

Výhody pro Vás

  • Snadné nastavení a provoz
  • Kultivujte velké množství kultur najednou
  • Využívá méně místa a objemů médií
  • Stejná funkčnost jako laboratorní bioreaktory

Getinge Applikon je světový lídr ve vývoji a dodávce moderních bioreaktorů vhodných pro laboratoře i pro výrobní procesy.

Filename Filetype Filesize
Applikon micro-Matrix leaflet.pdf application/pdf 1.54 MB