Automatická řezačka vaků

Při ručním vyprazdňování vaků a při manipulaci s nimi může prašnost dosahovat nepřijatelné úrovně. Může hrozit i nebezpečí v případě kontaktu produktu s kůží nebo při jeho inhalaci. Obtížné může být také řešení dalších problémů, jakými jsou ztráta produktu a jeho možná kontaminace při vysypávání.

Kontinuální automatické a bezprašné vyprázdnění vaků

Automatická řezačka vaků TBMA Galahad je vhodným strojem pro kontinuální a bezprašnou manipulaci se všemi typy jedno i vícevrstvých vaků.
Je schopna bez jakýchkoli problémů rozříznout a vyprázdnit papírové i plastové vaky všech velikostí, lehce i hutně naplněné granulovaným nebo práškovým produktem.
V běžném provozu je schopna zpracovat přibližně 20 tun za hodinu, nicméně v závislosti na vlastnostech produktu a stavu vaků lze dosáhnout kapacity až 50 tun za hodinu.

VÝHODY
Bezpečný, automatický provoz
Úplné vyprázdnění vaků
Možnost přizpůsobení pro speciální aplikace
Zabudování do komplexního řešení manipulace s vaky