Automatizovaný jednorázový systém pro tangeciální filtraci

Tangenciální filtrace TFF patří mezi základní procesy biofarmaceutického průmyslu. Účinný, řízení a dokumentový laboratorní proces TFF pomáhá výrobcům při vývoji produktů a výrobních procesů. Zkušení biofarmaceutičtí výrobci vědí, že investice do automatizovaného procesu, snižující nároky na údržbu laboratorního vybavení usnadní práce na vývoje a přispějí k rychlejšímu zavedení nových procesů a produktů do výroby.

Plně automatická TFF filtrace se všemi smáčenými komponentami pro jednorázové použití

Společnost Scilog se zaměřuje na zvýšení kvality a účinnosti procesů svých zákazníků v biofarmaceutickém průmyslu zlepšením a automatizací snímání, filtrace a dalších kroků procesu. Systém SciPure 200 je automatické, jednorázové zařízení pro TFF, vybavené elektronikou HMI a speciálním softwarem. Všechny smáčené komponenty včetně čidel jsou určeny pro jednorázové použití. Instalovaný software systému umožňuje obsluze volbu limitních hodnot a alarmů, zajišťujících bezpečný, konzistentní provoz bez nutnosti stálého dohledu. Systém reaguje na hodnoty měřené čidly a udržuje tak tlak na membráně a současně i průtok na zadaných hodnotách.

VÝHODY

  • Snadné použití s HMI, přihlášení jednotlivých uživatelů, automatický sběr dat
  • Automatické koncentrování a diafiltrování biofarmaceutických roztoků
  • Shromažďování dat v souladu se směrnicí 21 CFR, část 11
  • Vybaven čidly teploty, tlaku a vodivosti
  • Výhody jednorázových průtočných komponent

Scilog poskytuje senzorovou technologii a automatizované laboratorní a výrobní systémy pro biofarmaceutický průmysl.

 

Filename Filetype Filesize
Scilog SciPure brochure.pdf application/pdf 1.48 MB