Automatizovaný on-line vzorkovací systém pro monitorování bioprocesů

Klíčovým požadavkem při vývoji biofarmaceutik je přesné, automatické vzorkování kultur. Pro automatizované vzorkování na větším počtu bioreaktorů je zapotřebí robustní a spolehlivý automatizovaný systém, který dokáže přesně přenášet vzorky bioprocesů přímo do řady analytických zařízení při zachování nejvyšší úrovně sterility. Pro středně velký provoz je zapotřebí nákladově efektivní a účinný systém, který zlepší výkonnost procesu.

Automatizované vzorkování více bioreaktorů

Flownamics Seg-Flow 4800 je plně automatizované on-line řešení vzorkování až osmi bioreaktorových nádob. Seg-Flow dokáže pomocí unikátních vzorkovacích sond bez buněk FISP zajišťovat přesné vzorky až pro čtyři analyzátory.

Technologie segmentového toku umožňuje odebírat rychlé a přesné vzorky malého objemu z nádob reaktorů. Vzorky obsahují aerobní nebo anaerobní bakteriální kultury, jakož i kvasinkové, houbové, řasové, hmyzí, zvířecí a savčí buněčné kultury. Vzorky mohou obsahovat buňky a také mohou být bez buněk.

Rychlý a přesný odběr vzorků je k dispozici v uživatelem definované velikosti vzorku od 250 μl do 15 ml.

Interní webový server Flow-Web zaznamenává data a informace pro každou nádobu nebo tok nezávisle a umožňuje prohlížení a řízení z libovolného počítače nebo mobilního zařízení.

V zájmu snížení provozních nákladů a nákladů na údržbu je zařízení Seg-Flow vybaveno cestou kapaliny pro jedno použití z nádoby do analyzátoru. Vzorkovací linka se po každém vzorku automaticky vyčistí a sterilizuje. Uživatelsky příjemný operační systém znamená nutnost minimálního školení a nastavení je přímočaré.

Vysoce flexibilní provozní software Sefg-Flow lze přizpůsobit vašim specifickým aplikacím. Umožňuje ukládat data ve formátu tabulkového procesoru nebo je automaticky exportovat do jiného softwaru. Stav systému a hlášení lze rychle zkontrolovat z libovolného zařízení s prohlížečem a přístupem na Internet.

VÝHODY PRO VÁS

  • Vysoce flexibilní automatizovaný vzorkovač lze přizpůsobit přesně vašim požadavkům
  • Vzorek může jedna jednotka odebrat až z osmi bioreaktorů a poslat až do čtyř analyzátorů
  • Interní webový server umožňuje vzdálené monitorování a řízení z libovolného připojeného zařízení
  • Minimální údržba a snadné nastavení snižují požadavky na školení
  • Technologie segmentového toku zajišťuje přesný odběr vzorků, bez buněk nebo s buňkami

Společnost Flownamics (http://www.flownamics.com) byla založena v roce 1995 a od té doby vyvíjí nové technologie pro vzorkování, automatizaci a řízení bioprocesů. Společnost Flownamics poskytuje vysoce kvalitní produkty, které řeší potřeby provozovatelů fermentorů a bioreaktorů v biotechnologickém průmyslu.

Filename Filetype Filesize
Brochure_Flownamics-Seg-Flow.pdf application/pdf 0.66 MB