Bioreaktorové systémy sterilizované parou (SIP)

Přechod z laboratorního měřítka do poloprovozu a maloobjemové výroby je možné zjednodušit využíváním konzistentního designu bioreaktorů a kontrolních systémů, které je možno přizpůsobit různým měřítkům. Podle požadovaného výstupu si můžete vybrat bioreaktor pro pokusné nebo poloprovozního systémy.

Stupňujte výrobu pomocí bioreaktorů podobné konstrukce

Modulární koncepce firmy Getinge Applikon (využívající standardní moduly pro přizpůsobení funkcí bioreaktoru) funguje i u nerezových poloprovozních bioreaktorů. Systémy Bio Bench a Pilot jsou navrženy a konstruovány podle nejnovějších standardů hygienického zpracování a požadavků certifikace CGMP a GAMP a doplňují řadu laboratorních bioreaktorových systémů pro snazší škálovatelnost postupů.

Applikon nabízí škálu sanitačních systémů pro CIP od zcela automatických po manuálně řízené. Objem standardních parou sterilizovaných bioreaktorů je přibližně 140 litrů a na objednávku je možné dodat až 2000l systémy.

VÝHODY PRO VÁS

  • Díky malé ložné ploše zabere jen tolik prostoru, kolik je nezbytně třeba
  • Všechny systémy mají dokumentaci pro použití v souladu s aktuální SVP a jsou dodávány včetně dokumentace, aby bylo možné je využívat pro ověřování
  • Standardní konstrukce pro R&D
  • Přímé zvětšování měřítka z laboratorního provozu

Getinge Applikon je světový lídr ve vývoji a dodávce moderních bioreaktorů vhodných pro laboratoře i pro výrobní procesy.