Boxy typu Downflow booth

Poskytuje nejvyšší možnou ochranu operátora před kontaktem s potenciálně nebezpečnými částicemi uvolňujícími se do vzduchu během ručního zpracování práškových hmot, např. při vzorkování, plnění či dávkování.

Odstranění částic pohybujících se ve vzduchu z prostoru dýchání operátora

Boxy s vertikálním prouděním vzduchu společnosti Telstar Life-Science pracující na základě principu recirkulace vzduchu. Laminární proud čistého vzduchu je přiváděn ze stropní části, stlačuje oblak prachu vznikající v průběhu pracovního procesu a odstraňuje tak částice přítomné ve vzduchu z oblasti dýchání operátora (OEL100 µg/m3).

Vzhledem k tomu, že box pracuje se zcela interním prouděním vzduchu, nemohou částice uvolněné do vzduchu uniknout do vnějšího prostředí. To je velkou výhodou toho ochranného systému.

Boxy s vertikálním prouděním vzduchu jsou široce využívány ve farmaceutickém průmyslu, při výrobě kosmetiky, čistých chemikálií, v potravinářství a v průmyslu nanotechnologií.

VÝHODY

  • Zvýšená úroveň ochrany operátora (Třída ISO 5)
  • Plně konfigurovatelný systém podle specifických požadavků
  • Minimalizuje riziko křížové kontaminace látkami z jiných vzorků/procesů
  • Flexibilní pro širokou škálu typů obalů (např. vaky, IBC a další)
  • Možnost integrace dalších zařízení

Telstar Life Science Solutions navrhuje a vyrábí GMP lyofilizéry s integrovaným automatickým plnícím / vynášecím systémem, zařízení pro kontrolu znečištění a výrobu vody pro injekce a čisté páry, autoklávy s vlhkým teplem, přístroje na destilaci vody, generátory čisté páry, průmyslové boxy typu down-flow, izolátory znečištění a vážící skříňky.