Bubnová sušárna

Při výrobě granulovaných plastů je podstatné vakuové sušení při vysokých teplotách. Stálé promíchávání je přitom důležité k zajištění výroby produktu se stejnoměrnou velikostí a obsahem vlhkosti.

Vakuové sušení produktů s jemným promícháváním v bubnu
Rotační cylindrické vakuové sušárny Italvacuum jsou ideální pro sušení, míchání a procesy kondenzace při výrobě granulovaných plastů včetně hoblinek, plátků, peletek a odřezků. Tyto sušárny dosahují vysokých stupňů vakua s vysokými teplotami, jsou užitečné při výrobě PET & PBT směsí, post-kondenzaci pevných fází a sušení granulovaných plastů. Zešikmená cylindrická konfigurace zajišťuje účinné míchání, kterým je dosahováno stejnoměrného produktu. Vlastní míchání je jemné a zamezuje mechanickým nárazům, omezuje tak množství jemných částic. Sušárny jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadný přístup při čištění a revizi. Jsou k dispozici v široké škále možných kapacit 600-36 000 litrů.

VÝHODY:

  • Zlepšení kvality produktu a snížení rizika exploze eliminací kyslíku z procesu sušení
  • Míchání zajišťující přípravu produktu se stejnoměrnou kvalitou
  • Menší množství jemných částic, snížení rozdílu velikosti jednotlivých granulí
  • Snadné čištění a revize stroje
  • Výběr velikosti vhodné pro konkrétní provoz ze široké škály možností

Italvacuum se specializuje na vakuové sušení pro zpracování vlhkých surovin k výrobě aktivních farmaceutických látek (API) nebo jemných chemikálií.