Chlazení slínku

Při výrobě cementových produktů je pro dostatečnou konkurenceschopnost klíčovým momentem příprava a chlazení slínku. Přestavujeme systém pro chlazení slínku, splňující i požadavky budoucnosti, který výrobcům přináší velkou konkurenční výhodu.

Systém pro chlazení slínku budoucí generace, s upravenou konstrukcí přinášející vyšší efektivitu a spolehlivost

Systém ETA společnosti Claudius Peters představuje plně modulární systém pro chlazení slínku. Je konstruován tak, aby mohl nahradit starší typy satelitních chladičů a zamezil přitom mnoha problémům, spojeným s provozem těchto starších modelů. Systém sestává ze statického přívodu a chladicích a přepravních loží. V mnoha směrech předčí tradiční systémy chlazení.

Slínek je odváděn z pece do statického přívodu, kde je prudce ochlazen vzduchem a rovnoměrně rozložen na chladící přepravní lože. Tam je slínek posouván recipročním pohybem nezávislých pásů, ovládaných hydraulickými válci. Při posunu pásu dopředu je 100 % slínku posunuto dopředu, při pohybu pásu zpět je však posunuto pouze 25%. Recipročním pohybem všech pásů je tak slínek přesouván ložem. Ve srovnání s tradičními řešeními tento způsob přepravy snižuje opotřebení stroje, potřebu jeho údržby a výrobní ztráty. Nezávislé řízení jednotlivých pásů představuje vyšší úroveň řízení rozložení slínku v loži. Počet pásů je dán šířkou lože a požadovanou kapacitou systému.

Tento způsob dopravy slínku výrazně snižuje opotřebení a s tím spojenou nutnou údržbu stroje, a oproti tradičním systémům zvyšuje efektivitu celého procesu. Chlazení je zajištěnou prouděním vzduchu ložem zespodu. Proud vzduchu je vytvářen ventilátory a směrován speciálními průchody pod posuvnými pásy tak, aby byl vzduch rovnoměrně rozváděn do celého lože. Také tento prvek představuje vylepšení tradičních chladících systémů, a to nižší energetickou náročností zchlazení veškerého slínku.

Výhody systému ETA na chlaezní slínku

  • Součásti transportního lože dosahují většinou teploty pouze kolem 40 C
  • Slínek je běžně zchlazen na teplotu jenom 52 C nad teplotou okolního prostředí
  • Plně modulární systém, umožňující snadnou instalaci a přizpůsobení jakémukoli provozu zákazníka
  • Záruka 5 let na hlavní součásti lože
  • Kapacita až 15 000 tun denně

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.