Dávkový stroj na výrobu čokolády s vertikálním kulovým mlýnem

Pro mísení a rafinování roztavené kakaové hmoty, cukru a lecitinu je možné využít několik metod. Využít lze vertikální kulový mlýn a tekuté konšování.

Kompaktní řešení zpracování čokoládových hmot

Qchoc-400 je kompletní systém na výrobu čokolády. Snadná instalace a provoz s kapacitou dávek čokolády v rozmezí 50 až 400 kg při použití základních složek. Tento systém, skládající se z mísiče, kulového mlýnu a filmové odparky (BLC), je konstruován tak, aby poskytoval maximální účinnost a životnost.

Z mísiče je hmota přečerpána přes vertikální mlecí komoru kulového mlýnu Wiener. Když je dosaženo správného stupně jemnosti, je ze směsi extrahována vlhkost, těkavé aminokyseliny a nežádoucí chuťové látky. Produkt je přiveden nejprve do komory, kde je vystaven vysoké třecí síle. Smykové napětí dočasně sníží viskozitu směsi, čímž se zvýší účinnost filmové odparky.

VÝHODY PRO VÁS

  • Jednotná jakost produktu
  • Jednoduchý, plně automatický provoz
  • Vyžaduje jen minimální množství prostoru a žádné přípravné práce
  • Nízká spotřeba energie
  • Flexibilní z hlediska receptur a složení produktů

Popřední výrobce zařízení na zpracovaní kakaa a výrobu pravé čokolády.