Doplňkové dávkovací čerpadlo pro různé aplikace

V mnoha biofarmaceutických nebo chemických vývojových procesech lze laboratorní práce výrazně zlepšit dostupností malých, vysoce spolehlivých doplňkových dávkovacích čerpadel pro dosažení spolehlivosti a přesnosti.

Flexibilní kompaktní dávkovací čerpadlo pro laboratorní prostředí

Flownamics FP-101 je doplňkové dávkovací čerpadlo, které bylo navrženo na používání v širokém spektru aplikací, jako je automatizované řízení zpětné vazby bioreaktoru, plynulé řízení žádané hodnoty nebo manuální doplňování.

FP-101 má čtyřvřetenovou překlopnou hlavu čerpadla 114DV, která umožňuje rychlou a snadnou instalaci trubiček, což šetří čas nutný k nastavení.

Toto čerpadlo s malými rozměry pouze 9,5 cm x 12 cm x 16 cm a hmotností jen 600 g je ideální na již přeplněné lavice.

Zdokonalené funkce zahrnují aktivaci jedním tlačítkem, manuální řízení uživatelem zadané rychlosti snadno ovladatelným voličem a plně automatické dálkové ovládání vstupem 0–5 V.

FP-101 lze použit s trubičkami s vnitřním průměrem od 0,5 mm do 4,8 mm a průtoky lze řídit od 0,1 ml/min do 150 ml/min.

VÝHODY PRO VÁS

  • Rozměrově malé čerpadlo ideální pro laboratorní podmínky nebo tam, kde je nedostatek prostoru
  • Snadná instalace, aktivace a ovládání
  • Řízení je možné manuální a dálkové
  • Široký rozsah průtoků pro maximální flexibilitu
  • Napájení 24 V ss z externího zdroje (doplňkově 100–120 V stř. a 220–240 V stř.)

Společnost Flownamics (http://www.flownamics.com) byla založena v roce 1995 a od té doby vyvíjí nové technologie pro vzorkování, automatizaci a řízení bioprocesů. Společnost Flownamics poskytuje vysoce kvalitní produkty, které řeší potřeby provozovatelů fermentorů a bioreaktorů v biotechnologickém průmyslu.

Filename Filetype Filesize
Flownamics_Feed_Pump_FP-101.pdf application/pdf 0.10 MB