Dopravníky pro kotelny spalující palivo z odpadních produktů

Kotle využívající odpadní produkty jako palivo umožňují využít energii, která by jinak zůstala nevyužita ve formě organických vedlejších produktů průmyslových výrobních procesů, jako např. při rozvlákňování papíru při výrobě lepenky. V současné době jsou tyto kotle jedněmi z největších jednotek přeměny energie organické hmoty. Spolu se stoupající cenou energie rostou i požadavky na účinnost těchto kotlů. Nárokům kladeným na provozní systémy kotelny mohou dostát spolehlivá zařízení zkušených průmyslových dodavatelů.

Celkový systém dopravníků špičkového dodavatele systémů manipulace s materiálem pro provozy kotelen

Společnost Raumaster se zabývá systémy pro manipulaci s materiálem již více než 30 let. Nabízí celkový systém dopravníků, drtiček a rotačních plničů pro provozy kotelen. Součástí systému jsou také dopravníky pro nabírání a přepravu materiálu, s možností nabírání z haldy, a nádrže pro rozpouštění a míchání. Kromě toho nabízí společnost Rausmaster také zařízení pro manipulaci s popelem a zařízení pro jeho uskladnění. Zařízení je konstruováno s důrazem kladeným na jeho spolehlivost v nepřerušovaném provozu, a je navrhováno přímo podle potřeb a požadavků konkrétního procesu. Na návrhu řešení pracují odborníci s bohatými zkušenostmi z oblasti provozu kotelen a manipulace s materiálem. Společnost Rausmaster je známá svým kooperativním přístupem k zákazníkům, jehož cílem je aplikace nejnovějších možností manipulace s materiálem, přizpůsobená potřebám konkrétního provozu.

VÝHODY

  • Praxí prověřené řešení předního dodavatele systémů manipulace s materiálem pro provozy kotelen
  • Celkové řešení problematiky manipulace s materiálem v provozech kotelen
  • Zařízení s velmi spolehlivým provozem, minimalizující potřeby přerušení provozu
  • Zařízení a technická řešení problematiky plnění kotlů a nakládání s popelem

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.