Dopravníky pro spalovací komory s fluidním ložem

Moderní spalovací komory s fluidním ložem vyžadují pro svůj provoz trvalý a spolehlivý přísun paliva a aditiv, zajišťující účinný provoz a splnění všech platných emisních limitů. Nevhodná implementace nebo závada systému přísunu materiálu může mít při aktuálně platných podmínkách regulace pro kotelnu velmi vážné následky. Z tohoto důvodu provozovatelé kotelen neváhají investovat do vysoce kvalitních systémů přísunu materiálu do spalovací komory, přizpůsobených požadavkům a potřebám konkrétního procesu, od osvědčených dodavatelů.

Systém přísunu paliva a aditiv do spalovací komory s fluidním ložem přizpůsobený potřebám konkrétního závodu od předního dodavatele v oboru

Společnost Raumaster se zabývá zpracováním dřeva a dodávkami pro energetický průmysl ve Finsku již více než 30 let. Společnost je celosvětově známá jako expert na řešení systémů manipulace s biomasou. Nabízí širokou škálu zařízení pro kotelny a závody na získávání energie. Na základě změn technologie zapalování společnost své systémy neustále inovuje a nyní nabízí kompletní systém přísunu paliva a přídavného materiálu do spalovací komory pro moderní kotle se spalovací komorou s fluidním ložem. Společnost Raumaster nabízí kompletní řadu dopravníků pro vápenec, písek, síru a aditiva, potřebné pro účinný a čistý provoz kotle. Systémy přísunu materiálu jsou navrhovány zkušenými techniky pro konkrétní zařízení s konkrétními prvky vhodně zvolenými z katalogu součástí společnosti Raumaster. K dispozici jsou pneumatické plniče, mechanické šroubové dopravníky, rotační plniče, řetězové dopravníky a další přídavná zařízení. Plnící systémy společnosti Raumaster jsou známy spolehlivostí provozu a svou dobrou funkčností i ve složitých provozních podmínkách.

VÝHODY

  • Řešení navržené přímo pro Váš konkrétní kotel
  • Snadné nastavení parametrů přísunu materiálu, skýtající možnost řízení těchto parametrů za všech provozních podmínek
  • Široká škála mechanických a pneumatických dopravníkových systémů
  • Přísun vápence, písku, síry a dalších aditiv
  • Snadná integrace třídiček a zařízení pro recyklaci

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.