Dopravníky pro vápenné pece

V současnosti je vápenec zpracováván ve velkokapacitních provozech, kde každé přerušení provozu přináší vysoké náklady. Efektivní provoz takovýchto zpracovatelských závodů vyžaduje spolehlivá zařízení, určená pro provozy s nepříznivými podmínkami. Úspěšní zpracovatelé se spoléhají na sofistikované dopravníkové systémy, dodávané v průmyslu osvědčenými dodavateli.

Celkový systém dopravníků pro procesy zpracování vápence s mnoha úspěšnými implementacemi po celém světě

Společnost Raumaster se zabývá systémy pro manipulaci s materiálem již více než 30 let. Nabízí kompletní systémy dopravníků, drtičky, plniče, systémy skladování a vykládky pro provozy zpracovávající vápenec. Raumaster nabízí zařízení pro manipulaci s vápennými kaly, suchým vápnem, horkým vápenným prachem, páleným vápnem, vápencem. Veškerá zařízení jsou konstruována jako robustní a spolehlivá, vhodná do závodů s nepřetržitým provozem. Zvláštní pozornost je věnována společné problematice těchto provozů – manipulaci s odpady, jako jsou zbytkové pískové hašené vápno, nerozpustné kalové zbytky, kaly spojený se zeleným louhem. Úspěšné systémy řešení manipulace s materiálem v obtížných podmínkách Rausmaster můžeme nalézt v mnoha provozech po celém světě. Šnekové dopravníky používané pro plnění pecí jsou celosvětově považovány za jeden z nejspolehlivějších systémů.

VÝHODY

  • Dobře prověřené řešení předního dodavatele systémů manipulace s materiálem v nepříznivých podmínkách
  • Celkové řešení problematiky manipulace s materiálem v závodech na zpracování vápence
  • Zařízení s velmi spolehlivým provozem, minimalizující potřebu přerušení provozu
  • Šnekový přívod vápenného kalu je jedním z nejrespektovanějších a nejspolehlivějších řešení plnění pece v tomto oboru

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.