Drcení sádry pro kalcinaci

Kvalita syntetických sáder a štukových materiálů je významně ovlivněna kvalitou kalcinačního procesu použitého při jejich výrobě. Konzistentní drcení, čištění a sušení výchozích surovin před jejich vlastním vstupem do proudu horkého plynu v kalcinačním zařízení zajistí účinnou kalcinaci a přispějí s vysoké kvalitě konečného výrobku.

Drcení, čistění, sušení a kalcinace, vše v jednom zařízení

EM Mill společnosti Claudius Peters představuje kalcinační systém pro sádrové a štukové materiály s integrovaným drcením. Drtička využívá volně se pohybující ocelové koule, a ne stabilní válce. Tím je docíleno stejnoměrného jemného rozdrcení aniž by uvnitř systému musela být instalována ložiska. Drtící systém vyžaduje pouze malou údržbu, jeho životnost přesahuje 40 000 provozních hodin. V dolní části drtícího systému je umístěn škrabák, který odstraní z koulí cizorodý materiál, který směruje z drtiče do zásobníku odmítnutého materiálu.

Velmi účinné drcení materiálů vede ke krátkým dobám nutným k rozdrcení materiálu. To vede k větší míře kontrolovatelnosti procesu a k zajištění stálé kvality výstupního produktu. Po rozdrcení je materiál veden do proudu kalcinačního plynu s neobvykle vysokou teplotou. To umožňuje využívat menší objemy plynu a optimalizovat spotřebu energie. Stálý náhodný pohyb drtících koulí zajišťuje rovnoměrné a stálé rozložení surové sádry přiváděné do kalcinačního proudu.

VÝHODY

  • Uvnitř drtičky nejsou žádná ložiska
  • Teplota plynu na vstupu až 650 C
  • Bezúdržbové drtící prvky
  • K dispozici jsou kapacity až do 80 tun/hod

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.