Filtrační lis s vysokou výtěžností

V těžebním průmyslu a i v jiných odvětvích těžkého průmyslu je často potřeba odvodňovat tekuté kaly filtračním systémem s vysokou výtěžností. Vhodnou volbou jsou v takovém případě filtrační lisy. Zákazníci v těchto odvětvích potřebují mít možnost přesného řízení parametrů filtračního procesu tak, aby mohli optimalizovat proces filtrace i proces regenerace materiálu. Stejně tak potřebují vědět, že se na použitý systém mohou spolehnout. Všechny tyto požadavky splňují systémy filtračních lisů, vyznačující se jednoduchou, ale robustní konstrukcí, rychlým cyklem a minimálními prostoji.

Optimalizovaná extrakce pevných složek pro maximální regeneraci materiálu.

Společnost Tefsa dodává filtrační lisy s vysokou výtěžností splňující tyto požadavky již více než 40 let. V těžebním průmyslu se lisy Tefsa velmi osvědčily, a to z důvodu možnosti dosáhnout optimální extrakce pevných složek. Zkušenosti a odborné znalosti společnosti Tefsa lisů se uplatňují při využití těchto filtračních systémů zejména při zpracování koncentrátů kovů, průmyslových rud, uhlí, zpracování hlušiny.

Filtrační lisy s vysokou výtěžností mohou být využívány ve zcela automatizovaných provozech v režimu naprogramovaného řízení všech parametrů procesu tak, aby byl zaručen požadovaný výsledek filtrace i v případě proměnných charakteristik zpracovávaného materiálu. Nastavit lze parametry jako přívod kalu, odpad filtračního koláče, přívod stlačeného vzduchu, stlačení membrány, posun filtrační tkaniny a čištění filtrační tkaniny. Stlačení desek je zajištěno čtyřmi horizontálními hydraulickými válci umístěnými v robustním, nadrozměrném rámu, poháněnými speciálně konstruovaným a snadno dostupným síťovým zdrojem. Kapacita filtrační jednotky je dána velikostí jednotky a počtem desek filtru. Systém je možné ekonomicky rozšířit přidáním dalších filtračních desek do rámu.

VÝHODY

  • Maximální spolehlivost
  • Optimalizované výsledky filtrace přesně podle potřeb Vašeho procesu
  • Jednoduchá, robustní mechanická konstrukce
  • Konstruován pro čistý provoz, minimální požadavky na údržbu
  • Rychlý cyklus

Tefsa vyvíjí, vyrábí a instaluje průmyslové filtrační zařízení.