Homogenizér sádry

Kvalita syntetických sáder a štukových materiálů je významně ovlivněna kvalitou kalcinačního procesu použitého při jejich výrobě. Procesy následující po kalcinaci mohou kvalitu produktu ještě zvýšit, přispět ke snížení výrobních nákladů, a to obojí najednou.

Zvýšení kvality produktu jeho promícháním a homogenizací za přesně řízených podmínek

Homogenizér Smart Gypsum společnosti Claudius Peters pracuje s kontinuálním přísunem čerstvé kalcinované sádry. Sádra je při plné teplotě přiváděna z kalcinátoru, a jejím následným zpracováním je zvýšena její kvalita. Materiál je přiváděn přes vertikální reakční komoru opatřenou textilním dnem, kterým je do komory rovnoměrně rozváděn fluidizační vzduch. Sádra se tak v komoře volně vznáší. Tryskami je do komory přiváděn další vzduch, který zajišťuje kompletní promíchání materiálu v nádobě a výstup ve formě homogenizovaného produktu. Obsah vlhkosti ve výstupu produktu je ovlivněn také charakteristikami obou vzduchových proudů. Systém může být provozován v normálních podmínkách okolního prostředí nebo pod tlakem. Ke splnění požadavků na výstup produktu lze využít možnosti přesného řízení tlaku procesu.

VÝHODY

  • Vhodné pro využití se všemi kalcinačními systémy
  • Stabilizace produktu
  • Efektivní výroba omítek s vysokou odolností vůči pnutí
  • Optimalizace výroby sádrokartónu
  • Snížení výrobních nákladů

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.