Horizontální dávkovací podavač pro speciální průmyslové aplikace

V některých případech není k dispozici žádný standardní podavač vhodný pro konkrétní dopravní aplikaci.

Unikátní řízení výstupních aplikací pomocí rotačního podavače přesně „na míru“

Horizontální dávkovací podavač TBMA HZ může být použit pro kontinuální řízený výstup a dávkování téměř všech produktů skladovaných v silech a zásobnících.
Dokonce i produkty se špatným tokem, náchylné k tvorbě můstků a kráterů, mohou být při instalaci speciálně konstruovaných agitátorů na vertikální hřídel rotoru dávkovány při vysokých rychlostech přesně.
Může být pohotově aplikován pro přívod produktů do pneumatických dopravníkových systémů bez odporu toku, vznikajícího únikem vzduchu ve ventilu.

VÝHODY
Dávkování jakéhokoli materiálu
Řeší problémy toku procesu
Může nahradit aktivátor zásobníku, podavač a standardní rotační ventil