Horizontální dopadový kalcinátor

Kvalita syntetických sáder a štukových materiálů je významně ovlivněna kvalitou kalcinačního procesu použitého při jejich výrobě. O kvalitě procesu rozhoduje dokonce i způsob přísunu produktu do proudu horkého plynu, přesné řízení retenčních dob. To vše ovlivňuje kvalitu štukových materiálů, omítek a sádrokartonů.

Nejmodernější technologie přímé jednostupňové kalcinace

Horizontal Impact Calciner společnosti Claudius Peters je zařízení pro kalcinaci sádrových produktů, umožňující zpracovávat jemné suroviny, využívané při výrobě syntetické sádry, a to v objemech až 100 tun materiálů za hodinu. Stroj byl vyvinut s využitím prvků konstrukce úspěšného zařízení EM Mill společnosti Claudius Peters, neobsahuje však žádné drtící prvky. Jemný surový materiál je rovnoměrně přiváděn do proudu horkého plynu přes dopadovou desku, na které dojde k rozdrcení větších kusů materiálu. Zajištění toku materiálu je založeno na osvědčené technologii, využívané v zařízení pro kalcinaci EM Mill, a je optimalizováno na vhodné retenční doby a jim odpovídající řízení.

VÝHODY

  • Zpracování až 100 tun materiálů za hodinu
  • Přímá, plná kalcinace bez předehřívání
  • Produkce vysocekvalitních štukových materiálů s malými požadavky na vodu
  • Konzistentní výroba stálých štukových materiálů, vhodných pro výrobu sádrokartónů a omítek

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.