Horizontální odparníky pro odpařování v tenké vrstvě

Horizontálním sušením v tenké vrstvě lze prodloužit dobu zpracování produktu a dosáhnout vysoké rychlosti odpařování a vysokoprocentních destilačních poměrů.

Horizontální odpařování bez ztráty integrity vrstvy

Horizontální sušárny VTA pro sušení v tenké vrstvě umožňují měnit dobu sušení produktu v poměrně širokém rozsahu. Výchozí materiál je roztírán na stěny vyhřívaného odparníku pomocí rotoru tak, že po celé ploše odparníku vytváří turbulentní prstenec. Ztráta integrity vrstvy v podstatě není možná, a to díky dosažitelnosti velmi vysokých rychlostí odpařování a vysokoprocentních destilačních poměrů.

Sušárna může být využívána také v kontinuálních reakcích a reaktivních destilacích v tenkých a turbulentních vrstvách, a to prodloužením doby zpracování ve vakuových podmínkách.

VÝHODY

  • Kontinuální destilační proces
  • Dosažitelnost velmi vysokých rychlostí odpařování a vysokoprocentních destilačních poměrů
  • Dobu zpracování lze měnit ve velkém rozsahu
  • Vhodná pro reaktivní destilace

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.