Hygienická linka pro manipulaci s FIBC

Je mnoho faktorů, které je při manipulaci s vaky FIBC nebo velkoobjemovými vaky uvážit. Zejména druh produktu, typ používaných vaků, aspekty prostředí, kapacitu systému a otázky rozpočtu. Vaky musí být při plnění správně zavěšeny, napnuty a třeseny tak, aby nedocházelo k produkci nestabilních, špatně naplněných a nestohovatelných vaků. Při vysypávání vaků jsou hlavními otázkami prašné emise a kontaminace produktu.

Bezpečné a efektivní plnění, vážení a vyprazdňování velkoobjemových vaků

TBMA má v oblasti aplikace zařízení pro hygienickou manipulaci s FIBC velmi pestré zkušenosti. Spolehlivost řešení je praxí prověřená a umožňuje správné posouzení a volbu vhodného řešení pro každou konkrétní situaci.
Plnicí systém TBMA pro plnění velkoobjemových vaků může být dodáván v rozsahu možných zpracovávaných hmotností od 500 do 2000 kg.
Kapacita plnění je až 70 vaků za hodinu, v závislosti na typu produktu a uspořádání systému.

VÝHODY

  • Vysoká kvalita plnění
  • Plastové vložky volitelně
  • Přesné vážení
  • Vhodná pro potravinářské, farmaceutické a toxické materiály