Hygienický peletovací lis

Výroba peletovaných a granulovaných potravinových výrobků vyžaduje pro své procesy vysoce efektivní hygienické lisy, s vysokou kvalitou výstupního produktu, určené pro velké provozy.

Robustní peletovací lis potravinových výrobků se zlepšenou konstrukcí od předního dodavatele

Společnost Amandus Kahl vyrábí peletovací lisy se zlepšenou konstrukcí, určené pro různé typy provozů výroby potravin, a to včetně provozů zpracovávajících sypké nebo hrudkovité suroviny. Tato řada lisů využívá technologie společnosti Amandus Kahl určené pro velkokapacitní lisy, avšak v úpravě pro lisy určené k výrobě menších objemů. K protlačení vstupujícího materiálu využívají lisy protlačovací válce s deskovou matricí; materiál je tlačen do peletizační matrice, kde dochází k formování výsledného produktu, ten opouští lis vytvarován do nekonečných válečků. Tyto válečky jsou pak rotujícími noži rozřezány na kousky požadované délky. Válce lisu a rotující nože se pohybují pomalu, tak aby byla zajištěna optimální kvalita pelet a prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem a teplem. Rychlost pohybu protlačovacího válce je neomezeně nastavitelná. Vzdálenost mezi jednotlivými zuby protlačovacího válce a vzdálenosti řezacích nožů lze nastavit podle konkrétních potřeb provozu tak, aby bylo dosaženo požadované kvality výstupního produktu. Desková konstrukce matric zajišťuje rovnoměrné rozdělení přiváděného materiálu a umožňuje lepší rozložení tlaku než je u tradičně používaných talířových matric. Tyto hygienické lisy jsou navrženy tak, aby jejich čištění bylo snadno proveditelné, splňují pokyny GMP pro zařízení na výrobu potravin. Matrice jsou snadno vyměnitelné, k jejich výměně nejsou potřeba žádné zvláštní nástroje. Uživatel má tak možnost sám snadno experimentovat a upravovat svůj výrobní proces tak, aby dosáhl požadovaných výsledků.

 

VÝHODY

  • Řada dobře známých lisů od předního dodavatele
  • Lisy pro širokou škálu potravinových produktů
  • Navrženy tak, aby umožňovaly flexibilní a ekonomický provoz
  • Délka jednotlivých pelet je zajištěna řezáním materiálu, nikoli jeho odlamováním, výsledkem je pak konzistentní velikost pelet, minimální znečištění
  • Produkce vysoce kvalitních pelet, zaručujících konzistentně vysokou kvalitu koncového produktu

 

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.