Jednorázové teplotní čidlo

Výrobci v biofarmaceutickém průmyslu využívají ve stále větší míře jednorázové prostředky, vedoucí k větší účinnosti, univerzálnějšímu využití těchto prostředků v různých procesech a ke snížení rizika křížové kontaminace. V současnosti dokonce i technologie snímání využívá výhod a úspor daných využitím jednorázových komponent, a to především v nižších nákladech na údržbu.

Přesné měření teploty předprogramovaným, snadno nastavitelným balíčkem na jedno použití

Společnost Scilog se zaměřuje na zvýšení kvality a účinnosti procesů svých zákazníků v biofarmaceutickém průmyslu zlepšením a automatizací snímání, filtrace a dalších kroků procesu. Systém SciTemp je předem zkalibrované jednorázové teplotní čidlo, vyznačující se jednoduchým použitím. Je dodáváno jako prvek „zapoj a měř“, snadno integrovatelný do konkrétního výrobního procesu. Čidla jsou z důvodu sledovatelnosti označena čárovými kódy, jsou konstruována jako přístroje technicky vyhovující pro použití v lékařství, sledovatelné podle NIST. Rozsah měřitelných teplot je v rozmezí -40 až 150 C s přesností +/- 0,5 C v rozsahu 4 až 70 C. Jsou k dispozici v pěti velikostech pro průtoky od 1 l/min do 60 l/min. Čidla jsou použitelná s mnoha typy dezinfekčních prostředků, včetně NaOH, NaCl, formaldehydu, autoklávu a gama záření. Společnost Scilog má v oblasti vývoje jednorázových čidel rozsáhlé zkušenosti. Její čidla se uplatňují v mnoha různých biofarmaceutických výrobních procesech. Čidla mohou být integrována také do samostatného SciTemp monitoru s až dvěma vstupy pro snímání teploty.

VÝHODY

  • Nízkonákladové, jednorázové snímání
  • Předem zkalibrované, připravené k zapojení a okamžitému měření „zapoj a měř“
  • Použitelné s většinou typů dezinfekčních prostředků
  • Snímání teplot v rozsahu -40 až 150 C
  • Všechny smáčené komponenty jsou bez obsahu materiálu získaného ze zvířat

Scilog poskytuje senzorovou technologii a automatizované laboratorní a výrobní systémy pro biofarmaceutický průmysl.

 

Filename Filetype Filesize
Scilog Scitemp brochure.pdf application/pdf 0.63 MB