Kalcinátor

Kvalita sádrových produktů je z velké části ovlivněna kvalitou procesu kalcinace, tvořícího součást výroby. Výroba základních i vícefázových produktů na bázi sádry vyžaduje samostatné přesné řízení teploty procesu.

Efektivní vysokoteplotní kalcinace sádrových produktů

Zařízení pro kalcinaci Flash calciner společnosti Claudius Peters představuje vysoce efektivní a spolehlivé zařízení pro kalcinaci při výrobě základních i vícefázových sádrových omítek. Využívá jedno nebo vícestupňový systém cyklónů k suspendaci výchozí suroviny pro zpracování při teplotě do 500 C. Při využití technologie cyklón nejsou nutné žádné vnitřní pohyblivé součásti. Toto uspořádání tak umožňuje spolehlivý provoz s minimálními nároky na údržbu, a to i při vysokých provozních teplotách. Kalcinace probíhající při těchto teplotách zaručuje řízené formování určených fází anhydritu a anhydritu II, požadovaných pro výrobu sádrových omítek s krátkou dobou tuhnutí. Zvýšená efektivita výroby je dána kontinuální recirkulací výstupních plynů, umožňující využití odpadního tepla. Spotřeba energie celého systému je tak menší.

VÝHODY

  • Design vhodný k integraci se zařízením EM Mill společnosti Claudius Peters
  • Efektivita výroby je zvýšena díky recirkulaci výfukových plynů
  • Neobsahuje žádné pohybující se vnitřní části
  • Řízená kalcinace při 500 C
  • Příprava vícefázových omítek

Claudius Peters (http://www.claudiuspeters.com/). Jejich zásobníky, pneumatické dopravníky, sila, chladiče slínku, drtiče, mlýny, a balicí systémy lze nalézt v cementárnách, uhelných, hliníkářských a sádrových závodech po celém světe.