Kolena pro pneumatickou dopravu odolná vůči opotřebení

Ohyby v pneumatických dopravnících způsobují ztráty výkonu vedoucí k nižším průtokům. Čerpáním abrazivních materiálů dochází u obyčejných litinových ohybů časem k jejich opotřebení, způsobujícímu následně ztráty produktu a prostoje systému.

Doprava abrazivních materiálů ohyby s nízkými ztrátami výkonu a opotřebením

GVF Impianti nabízí opotřebení odolná kolena pro pneumatické dopravníky husté fáze. Jsou vyrobeny z litiny s Ni-Hard karbonitridací, zvyšující odolnost vůči opotřebení. Jsou dodávána s otočnou dělenou přírubou, která umožňuje natočit koleno tak, jak je potřeba, a s měkkým pryžovým těsněním. Jsou vybavena okem sloužícím k připevnění.

Řada kolen CSQ sestává z pravoúhlých ohybů, které jsou k dispozici s dvěma nebo třemi kanály velikosti 2-5 palců. Umožňují produktu zformovat v ohybu lože, které napomáhá omezení opotřebení.

Řada CM segmentovaných ohybů je k dispozici ve velikostech 2,5 až 4 palce. Ohyby CM jsou konstruovány tak, aby byly minimalizovány ztráty výkonu v ohybu. Sestávají ze tří 30° sektorů, ze kterých lze sestavit ohyb o zakřivení 30°, 60° a 90°. Konstrukce umožňuje výměnu jednotlivých segmentů.

Jsou vhodné k manipulaci se slévárenským pískem a k dopravě jemných, abrazivních a granulovaných tuhých látek, včetně živce, popílku, oxidu hlinitého, sazí, bonbónů, bobů, ořechů a obilí.

VÝHODY:

Opotřebení odolné ohyby snižují dobu prostojů při výměně
Snadná instalace pomocí otočné příruby a připevňovacího oka
Zvýšení průtoku minimalizací ztrát výkonu při využití segmentovaných ohybů
Radikálně snižují náklady na údržbu díky možnosti výměny jednotlivých segmentů

GVF Impianti je předním dodavatelem systémů pro manipulaci se sypkými materiály pro těžký průmysl