Kompaktní provzdušňovač čerpatelných médií

V mnoha procesech výroby potravin, ale v mnoha dalších běžných průmyslových procesech, jsou k zajištění požadovaného výsledku potřebná vysoce kvalitní, pro potřeby konkrétního výrobce upravená míchací zařízení. Současně však v mnohých výrobních závodech vyvstává při rozšiřování výroby problém limitované podlahové plochy. Zde nabízíme míchací stroje speciálně navržené tak, aby zabíraly co nejmenší podlahovou plochu, aniž by došlo ke snížení jejich kvality.

Přesné míchání velkých objemů široké škály tekutin na minimální podlahové ploše

Compact-Mix dodávaný společností Hansa Mixer je kompaktní provzdušňovač čerpatelných médií. Je dodáván ve dvou rozdílných variantách: buď ve variantě pro potravinářský průmysl, nebo ve variantě pro ostatní odvětví. Obě varianty stroje jsou v podstatě stejné, verze pro potravinářský průmysl je však vybavena prvky zajišťujícími soulad se všemi normami platnými pro výrobu potravin.
Compact-Mix je vysokokapacitní míchací stroj určený pro míchání čerpatelných médií vyznačující se flexibilitou, přesností a účinností. Do rámu jsou zabudována až 3 čerpadla, s možností využití dalších dávkovacích čerpadel, umožňujících přesné dávkování dalších surovin, přiváděných do míchací nádoby. Do systému je možné integrovat řadu volitelných příslušenství, jako např. unikátní míchací hlavy, čidla průtoku, systém čištění, těsnění, řídící systém, sledování. Míchací systém nabízí vysokou výrobní kapacitu produktu přesně podle zadané receptury pro širokou škálu vstupních ingrediencí. Celé zařízení je konstruováno tak, aby byla zajištěna příprava velkého množství vysoce kvalitní výstupní směsi na co nejmenší podlahové ploše.

VÝHODY

  • Dodávané ve variantách pro potravinářskou výrobu nebo pro ostatní průmyslová odvětví
  • Výstupní kapacita 50 až 2 000 kg/hod, v závislosti na konkrétním modelu
  • Až tři čerpadla vestavěná do rámu
  • Volitelné možnosti pro automatizovaný provoz, systémy čištění CIP, řízení teploty, dvouplášťové potrubí
  • Sterilní těsnění hřídele, míchací hlavy laserem svářené z jednoho kusu nerezové oceli

 

Modulární přesná technologie Hansa Mixer je určena na míchaní a/nebo pěnění látek v naprosté shodě s receptem: plyny, kapaliny a tuhé látky.