Komptaktní stůl s horizontálním laminárním prouděním

Horizontální laminární proudění vzduchu filtrovaného filtrem HEPA (cross-flow) vytváří optimální pracovní prostor, splňující požadavky normy ISO 14644-1 (Třída 5).

Kompaktní box nabízející snadno přístupný manipulační prostor pro biologicky bezpečné materiály

Boxy Mini-H společnosti Telstar Life-Science jsou ochranné boxy s horizontálním laminárním prouděním vzduchu, vytvářejícím pracovní prostor s vysokou ochranou vzorků před prachem a kontaminací v otevřeném boxu. Box je vhodný pro manipulaci s biologicky bezpečným materiálem, jako jsou např. buněčné a tkáňové kultury, je vhodný pro využití v potravinářství, přípravu injekčně aplikovaných léků. Uplatní se také v oblasti mikromechaniky, optiky a elektroniky.

Prostředí pracovní plochy kompaktního boxu je vytvářeno horizontálním laminárním prouděním vzduchu, procházejícího filtrem HEPA. Vzduch je čistý, neobsahuje žádné částice a promývá prostor manipulace se vzorky laminárně proudícím tokem vzduchu, který vzorky chrání před přímou i křížovou kontaminací.

Kompaktní velikost boxu Telstar Mini-H umožňuje instalovat toto zařízení blízko místa následného zpracování či využití vzorků.

VÝHODY

  • Rám boxu vyroben z oceli s povlakem ze zinkového prachu na bázi epoxidu
  • Minimální šířka a výška, umožňující průchod jednotky všemi laboratorními dveřmi
  • Snadná výměna hlavního filtru daná jeho přístupností z pracovní komory
  • Odejmutelné boční stěny komory z tvrzeného skla
  • Třída 100 klasifikace podle Fed. Std. 209 a BS 5295

Telstar Life Science Solutions navrhuje a vyrábí GMP lyofilizéry s integrovaným automatickým plnícím / vynášecím systémem, zařízení pro kontrolu znečištění a výrobu vody pro injekce a čisté páry, autoklávy s vlhkým teplem, přístroje na destilaci vody, generátory čisté páry, průmyslové boxy typu down-flow, izolátory znečištění a vážící skříňky.