Kontinuální aglomerátor

Intenzivní mísič může sloužit k výrobě homogenních směsí z práškových materiálů a kapalin různé viskozity. Intenzivní mísiče jsou často používány pro výrobu čisticích prostředků, pesticidů, ve vodě rozpustných polymerů, veterinárních a velkoobjemových farmaceutických přípravků, náhražek mléka, instantních polévek, nápojů a omáček.

Kompaktní mísič pro intenzivní mísení velkých objemů materiálu

Schugi ® Flexomix od Hosokawa je mísič vyvinutý k intenzivnímu mísení prášků a kapalin na vysoce homogenní směsi. Díky své unikátní vertikální válcové komoře a rotační hřídeli tento mísič dokáže pracovat s velkými objemy produktu. Vysoké otáčky a turbulentní proudění udržují míchací komoru čistou; konstrukce umožňuje přesné dávkování tekutých i pevných složek a mísič je vhodný pro velmi lepkavé materiály. Pomocí rozprašovacích trysek umístěných v komoře nad horními míchacími lopatkami je možné přidávat páru nebo kapaliny různé viskozity.

VÝHODY PRO VÁS

  • Vysoce přesné mísení (dokonalá homogenizace produktu)
  • Samočisticí (flexibilní) směšovací komora
  • Kontinuální vertikální mísič a aglomerátor pracující s minimálními nároky na obsluhu
  • Pracuje i s obsahem produktu menším než 10 % kapacity
  • Velký objem průchodu materiálu v poměru k velikosti stroje

Specialista na míchání, sušení a aglomeraci pro mechanické a tepelné zpracování suchých i mokrých prášků.