Kontinuální lopatková sušárna

Konstrukce je systematicky zaměřena na ohřev a sušení kalů, filtračních koláčů, práškových materiálů, past a granulátů při vysoké rychlosti. Produkty, jako jsou filtrační koláče a kaly z odstředivek, dekantérů a lisů, jsou rychle přeměněny na suché prášky.

Kontinuální lopatková sušárna pro rychlé a účinné nepřímé sušení

Sušárna se skládá z pevné válcové komory se středovým míchacím zařízením schopným dvou nezávislých pohybů, rotace kolem své osy a tangeciálně k válcové komoře.

Má patentovaný design trysek rotoru, který umožňuje vstřikování plynu nebo kapaliny přes lopatky a do tenké vrstvy materiálu ve spirále podél válcové stěny jednotky. Tato kontinuální lopatková sušárna je konstruována pro různé tepelné zdroje a lze ji využít k řadě dalších aplikací. Zmínit je třeba též její rychlost a účinnost.

VÝHODY PRO VÁS

  • Intenzivní přenos tepla díky vysokorychlostním lopatkám
  • Proces s téměř pístovým tokem
  • Vhodné pro provoz s uzavřeným okruhem (např. zpětné získávání rozpouštědla)
  • Doba setrvání materiálu se může pohybovat v rozmezí několika sekund až po přibližně 20 minut
  • Různé teploty v jednotlivých částech oplášťované nádoby

Specialista na míchání, sušení a aglomeraci pro mechanické a tepelné zpracování suchých i mokrých prášků.