Kontinuální varný systém pro vaření karamelu

Kontinuální vaření ingrediencí pro výrobu produktů na bázi tvrdého karamelu. Představujeme kontinuální třístupňový varný systém pro přípravu tvrdých karamel, vyrobených z jasného karamelu a zformovaných do tvrdých bonbonů. Krátký čas vaření snižuje množství invertovaného cukru, tak je umožněna efektivní příprava velmi kvalitních sladkostí obsahujících ingredience jako je mléko, máslo, ovocné džusy. Stroj umožňuje také přípravu produktů podle receptur neobsahujících cukr.

Konzistentní a efektivní příprava hmot na bázi karamelu

Řada Rotor Cooker společnosti Ter Braak je stroj pro kontinuální vaření hmot cukrářské výroby na bázi tvrdého karamelu. Systém sestává z procesu rozpouštění, vaření a podtlakového odsávání. Účinné výměníky tepla zajišťují krátkou dobu vaření a vznik pouze malého množství invertního cukru, čímž je dosaženo konzistentního jasného vzhledu výstupního produktu. Jedná se o vysoce flexibilní systém, umožňující nezávislé řízení teploty a podtlaku, a přidávání ingrediencí dávkovacími čerpadly na základě zpětné vazby systému. K dispozici jsou řídící systém, systémy pro integraci s řízením PLC, systémy dohledu vysoce automatizovaných provozů, zajištění řízení a sběr dat SCADA, umožňující optimalizaci celého systému.

VÝHODY

  • Kontinuální výstup od 300 do 1 800 kg/h
  • Doba varu/stálosti 6-8 sekund
  • Směsi s vysoce jasným vzhledem
  • Velmi dobré řízení parametrů procesu ovlivňujících barvu a chuť karamelových bonbonů

Buhler (https://www.buhlergroup.com/) je vedoucí producent zařízení pro cukrářskou výrobu.