Laboratorní chladič SVP pro vytlačovanou horkou taveninu

Farmaceutický výzkum a vývoj a laboratorní extruze viskózních horkých tavenin vyžaduje použití chladiče navrženého dle zásad správné výrobní praxe (SVP) a schváleného americkým úřadem FDA, který splňuje ty nejvyšší nároky daného odvětví a zároveň je kompaktní a snadno použitelný při výrobě malých šarží.

Chladič SVP pro vytlačování horkých tavenin pro laboratorní použití a malé šarže

Chladič BBA Innova CCR-20/12-PH je moderní chladič využívající technologie chlazených chladicích válců (Chilled Cooling Rolls) k solidifikaci produktu poté, co prošel skrze vytlačovací stroj (extrudér) horkých tavenin, přičemž materiál pak jde do vestavěného vločkovacího stroje.

Chladič CCR-20/12-PH byl navržen speciálně pro malé a laboratorní farmaceutické provozy, a je proto kompaktní, přenosný a snadno se nastavuje i obsluhuje. Díky naprostému oddělení pohonu od zpracovávajících sekcí je vhodný pro prostředí SVP a jednotka byla navržena tak, aby se dala snadno čistit dle nejvyšších požadovaných norem platných pro farmaceutické výrobní provozy.

V procesu jsou použity pouze materiály schválené FDA a veškeré součásti zařízení přicházející do kontaktu s produktem jsou snadno demontovatelné, aniž by k tomu bylo třeba nějaké nářadí.

Maximální produkční kapacita jednotky je 10 kg za hodinu, což je ideální pro testování a pro výrobu malých šarží. Veškeré parametry, které byly využity při testování, lze přímo škálovat na výrobní verzi chladiče, díky čemuž je tato část ideální kombinací pro výzkum a vývoj.

PŘÍNOS PRO VÁS

  • Výsledky jsou přímo škálovatelné na CCR produkční velikosti, díky čemuž je ideální pro výzkum a vývoj
  • Materiály dle SVP a schválené FDA – od základů navržené pro farmaceutické provozy
  • Snadná obsluha, rychlé čištění a rychlé dovybavování minimalizuje čas odstávky
  • Plně nastavitelný válcový kalandr zajišťuje přesné nastavení tloušťky produktu

Společnost BBA Innova (http://www.bba-innova.com) se specializuje na chladící řešení pro procesy extrakce horkých tavenin.