Laboratorní destilační jednotka s destilací v rozprostřené vrstvě

Získejte spolehlivé závěry na základě zkušební destilace produktů s vysokým bodem varu nebo vysoce viskózních materiálů, vyžadující pouze 2 kg výchozího materiálu.

Teplotní separace destilací v rozprostřené vrstvě pro malé provozy

Při destilaci v rozprostřené vrstvě je významného snížení teploty varu produktu dosaženo snížením pracovního tlaku. Zpracování produktu probíhá kontinuálním procesem s krátkou dobou zdržení. Laboratorní destilační jednotka VTA s destilací v rozprostřené vrstvě je určena ke zpracování pouze malého množství výchozího produktu. Umožňuje tak získat spolehlivé výsledky a údaje o procesu separace.

Jednotka umožňuje zpracování produktů s vysokým bodem varu a produktů s vysokou viskozitou až do 15 000 mPas (cP). Hlavní komponenty jednotky jsou vyrobeny z borosilikátového skla, kterým je možné pozorovat pěnění a případné usazování produktu v průběhu destilace.

Jednotka je vhodná pro studie proveditelnosti jako první krok vývoje. Zpracování malého množství konečného produktu umožňuje optimalizovat stávající procesy jako koncentrace, oddělení frakcí, destilace, čištění a sušení produktů s vysokým bodem varu, citlivých na teplotu.

VÝHODY

  • Možnosti vizuálního pozorování destilačního procesu
  • Správně provedené, spolehlivé testy s využitím pouze 2 kg výchozího materiálu
  • Může být provozována při tlaku v rozsahu od 0,1 mbaru do 1000 mbarů
  • Lze zpracovávat materiál s viskozitou maximálně 15 000 mPas (cP) při pracovní teplotě
  • Volitelně možnost kontinuálního plnění a dávkového výstupu destilátu a zbylého materiálu

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.