Laboratorní destilační jednotka s molekulární destilací

Získejte spolehlivé závěry na základě výsledků destilace produktů s vysokým bodem varu a produktů citlivých na teplotu s použitím pouze 2 kg výchozího materiálu.

Teplotní separace molekulární destilací pro malé provozy

Při molekulární destilaci je významného snížení teploty varu produktu dosaženo snížením pracovního tlaku. Laboratorní destilační jednotky VTA s molekulární destilací jsou koncipovány jako modulární systém.

Způsob výroby hlavních komponent jednotky umožňuje sledovat vlastnosti produktu, pěnění a případné usazování produktu v průběhu destilace.

Laboratorní jednotky VTA jsou vhodné pro studie proveditelnosti jako první krok vývoje. Zpracování malého množství konečného produktu umožňuje optimalizovat stávající procesy jako koncentrace, oddělení frakcí, destilace, čištění a sušení složek s vysokým bodem varu, citlivých na teplotu.

VÝHODY

  • Možnosti vizuálního pozorování destilačního procesu
  • K dispozici široká škála volitelných možností podle požadavku zákazníka
  • Správně provedené, spolehlivé testy s využitím pouze 2 kg výchozího materiálu
  • Možnost systému kontinuálního plnění a kontinuálního odvodu destilátu a rezidua

VTA (http://www.vta-process.de/) je výrobcem destilačních zařízení a jejich komponentů od laboratorního až po průmyslové měřítko.