Laboratorní dezintegrátor

Úspěšní inovátoři v potravinářském a chemickém průmyslu a v oboru výroby plastů potřebují pro své výrobní procesy míchací a provzdušňovací zařízení spolehlivě zajišťující produkci vysoce kvalitní konzistentní pěny. Vývoj nových produktů a procesů v rámci těchto odvětví vyžaduje i laboratorní zařízení s obdobnými charakteristikami, mezi něž patří automatické dávkování vzduchu a možnost přesného řízení parametrů procesu. Tím je zajištěna reprodukovatelnost přípravy výsledného produktu. Představujeme laboratorní zařízení, určené pro vývoj procesů, které budou pak následně uplatněny přímo při výrobě.

Plně automatizovaný laboratorní provzdušňovač/generátor pěny.

Pico-Mix společnosti Hansa Mixer je dodáván ve dvou rozdílných variantách: buď ve variantě pro potravinářský průmysl, nebo ve variantě pro ostatní odvětví, jako je výroba plastů nebo chemické procesy. Obě varianty dezintegrátoru jsou v podstatě stejné, verze pro potravinářský průmysl je však vybavena prvky zajišťujícími soulad se všemi normami platnými pro výrobu potravin. Pico-Mix je plně automatizovaný stroj určený k míchání a provzdušňování/napěňování čerpatelných tekutin, vyznačující se flexibilitou a přesností. Celý proces je přesně řízen tak, aby byla zaručena reprodukovatelnost výstupního produktu při daném nastavení. Typické hustoty výsledných pěnových produktů se pohybují v rozmezí 50 a 900 g/l. Míchací hlava je vybavena řízením teploty a dvoučinným plovoucím těsnícím kroužkem. Plyn je automaticky dávkován podle zadané receptury. Hodnota objemu vzduchu/váhy pěny je zobrazována na uživatelsky přátelském dotykovém panelu, prostřednictvím kterého lze tyto hodnoty i nastavit. Oproti jiným laboratorním dezintegrátorům je Hansa Mixer Pico-Mix vybaven excentrickým spirálovým čerpadlem a nádržemi s řízenou teplotou.

VÝHODY

  • Vybaven nízkoúdržbovým čerpadlem
  • Výstupní kapacita 1-12kg/hod
  • Snadné čištění a údržba
  • Příprava pěny o hustotě 50 až 900 g/l
  • Stejnoměrná hustota, zajištěná automatickým dávkováním plynu

Modulární přesná technologie Hansa Mixer je určena na míchaní a/nebo pěnění látek v naprosté shodě s receptem: plyny, kapaliny a tuhé látky.