Laboratorní vysokosmykový mixér

Tento laboratorní mixér s vysokým smykovým působením je možné využít pro simulaci různých postupů od pomalého předmíchávání až po vysokorychlostní potahování, aglomeraci a disperzi.

Pro experimenty se soudržnými práškovými materiály v laboratorním měřítku

Jde o jednolitrovou laboratorní verzi mixéru Hosokawa Cyclomix s pracovním objemem 0,3-1 l prášku, využívá se zejména pro soudržné práškové materiály. Díky řízení frekvence je možné v tomto maloobjemovém mixéru simulovat průběh jakéhokoliv postupu od pomalého předmíchání, až po vysokorychlostní potahování, aglomeraci nebo disperzi.
Používá se zejména v chemickém průmyslu, ve výrobě lepidel, kosmetiky, plastů a potravinářském a farmaceutickém průmyslu pro emulgaci, homogenizaci, redukci velikosti částic a disperzi v dávkových postupech.
Kombinuje v sobě různé funkce a je ideální volbou pro intenzivní zpracování s vysokým energetickým vstupem; umožňuje dosáhnout vysokého stupně disperze a homogenity při velmi krátké době trvání cyklu.

VÝHODY PRO VÁS

  • Efektivní přenos tepla mezi produktem a dvouplášťovou stěnou s řízenou teplotou
  • Vynikající řízení teploty
  • Vysoce intenzivní mísení a aglomerace kohezivních práškových materiálů
  • Vysoký stupeň disperze a homogenity

Specialista na míchání, sušení a aglomeraci pro mechanické a tepelné zpracování suchých i mokrých prášků.