Laboratorní vytlačovací lis

Výsledné produkty mohou být vytlačovány do různých tvarů, rozdílné mohou být i jejich charakteristiky. Tyto jejich vlastnosti jsou dány jednak řízením geometrie výstupní trysky, jednak hodnotami tlaku a teploty substrátu při jeho protlačování šnekovým míchacím strojem. Přesné řízení tlaku v místě vytlačování je základní podmínkou dosažení předvídatelnosti výroby a požadovaných výsledků.

Přesné řízení vytlačování krmiva pro zvířata pro nízkošaržové produkce

Vytlačovací lis společnosti Amandus Kahl Extruder OE 8 je lis určený pro nízkošaržové výroby a do laboratoří. Pracuje na stejném principu jako úspěšný prstencový expandér Amandus. Materiál je potrubím hnán pomocí rotační hřídele, k omezení jeho toku na vývodu z potrubí je použita kónická zarážka. Posunem zarážky směrem ven a z potrubí dochází k řízení velikosti vytvářené mezery, kterou materiál z potrubí vytéká. Nastavená velikost mezery spolu s průtokem materiálu určuje tlak, při kterém je materiál z potrubí vytlačován, a ovlivňuje tak vlastnosti výsledného produktu. Tyto vytlačovací jednotky mohou být dodávány s vyhřívaným nebo chlazeným pláštěm a s prostředky pro sledování teploty a tlaku. Přesné řízení procesu vytlačování produktu je zajištěno využitím patentované technologie řízení velikosti mezery společnosti Amandus Kahl, určené původně pro expandéry.

VÝHODY

  • Praxí prověřená konstrukce předního dodavatele
  • Výrobní kapacita až 200 Kg/h, platí pro lis OEE 8
  • Nižší citlivost procesu, snížené množství odpadu oproti tradičním vytlačovacím lisům
  • Při spuštění nevyžaduje přidání žádných kapalných aditiv
  • Umožňuje spuštění v konfiguraci “otevřená matrice ”

Amandus Kahl (http://www.akahl.de/) navrhuje a vyrábí peletovací lisy s plochou matricí a souvisící vybavení pro úpravu mnoha různých produktů.