Lis s horním nosníkem

Pouze několik příkladů z obrovského množství použití lisů s horním nosníkem: při zpracování nerostných surovin, např. při výrobě keramiky, při promývání písku k regeneraci vody, v těžebním průmyslu k extrakci kovů a zpracování hlušiny, v průmyslových a komunálních čističkách odpadních vod k redukci odpadních materiálů. S úspěchem se uplatní tam, kde je potřeba zařízení určené pro automatizovaný provoz, s vysokou účinností a snadnou údržbou.

Velmi čistý a účinný proces filtrace lisem.

Společnost Tefsa je předním dodavatelem v oblasti návrhu a konstrukce systémů filtračních lisů již více než 40 let. Filtrační lisy s horním nosníkem Tefsa představují nejmodernější variantu filtračních lisů, nabízejících čistý provoz, velmi dobrý přístup k filtračním deskám, umožňující jejich snadnou kontrolu a výměnu filtrační tkaniny, rychlé a spolehlivé automatické vyjmutí desek a jejich výměnu. Desky jsou u těchto filtrů upevněny shora, koláč je odstraňován zespod. Díky tomuto uspořádání zůstává mechanismus posunu desek stále čistý, posun může být rychlý a filtrační systém může být dlouhodobě provozován v automatizovaném režimu s velmi malými časovými nároky na údržbu. Navíc mechanismus posunu desek neblokuje přístup z boku, obsluha má tak neomezený přístup z obou stran filtračních desek. Výměna filtrační tkaniny a kontrola filtrační desek je tak snadnější než u jiných filtračních jednotek. K dispozici je mnoho přídavných funkcí a příslušenství, kterými lze jednotku uzpůsobit Vašim konkrétním potřebám. Dodávány jsou lisy o velikosti v rozmezí 81 až 1066 čtverečních metrů filtrační plochy.

VÝHODY

  • Zjednodušený mechanismus posunu desek s menšími nároky na údržbu
  • Veškeré prvky mechanismu posunu jsou umístěny v nejčistší části – nad filtračními deskami, stranou od odsunu filtračního koláče
  • Redukce zbytku koláče na rámech desek eliminuje úniky
  • Výrazně zlepšený přístup k filtračním deskám, usnadňující kontrolu desek a výměnu filtrační tkaniny
  • K obsluze provozu postačuje jeden pracovník