Manipulace s prachem a koncentrátem při tavení kovů

Nedílnou součástí moderních provozů tavení kovů jsou velmi nepříznivé podmínky, které celý proces provázejí. Tato skutečnost je velkou zkouškou spolehlivosti a životnosti použitých zařízení. Úspěšní producenti v tomto průmyslovém odvětví spoléhají v oblasti manipulace s materiálem na osvědčené dodavatele, nabízející dostatečně robustní celkové řešení této problematiky, navržené a konstruované na základě potřeb a požadavků konkrétního provozu.

Řešení manipulace s prachem a koncentrátem v nepříznivých prostředích

Společnost Raumaster se zabývá systémy pro manipulaci s materiálem již více než 30 let. Kovohutím nabízí dopravníky a plnící systémy pro manipulaci s prachem i koncentrátem navržené podle potřeb konkrétního provozu. Během procesu zpracování je koncentrát upravený pomocí kyseliny sírové přepravován dopravníky Raumaster do sušiček. Tyto dopravníky jsou už od samého počátku navrhovány a konstruovány jako dopravníky s velmi pevným utěsněním a konstrukční odolností vůči odírání, vysokým teplotám a působení chemikálií. Riziko koroze zařízení či jiného poškození, vyžadujícího jeho údržbu, je tak minimalizováno. Společnost Raumaster dodává také řešení manipulace s prachem, podporující recyklaci prachu z pozdějších fází procesu a jeho opětovné využití v tavicí peci. Systémy pro manipulaci s prachem jsou konstruovány na základě stejných požadavků na robustnost zařízení a jeho bezproblémový provoz v zařízeních s nepříznivými podmínkami, danými přepravou koncentrátu. Odborní techničtí pracovníci společnosti Raumaster úzce spolupracují se svými zákazníky tak, aby navrhli co nejlepší řešení manipulace s materiálem podle potřeb konkrétního provozu, a aby dopravník mohl být přímo začleněn do provozní linky zákazníka s cílem minimalizovat body připojení, náchylné k poškození a opotřebení.

VÝHODY

  • Dobře prověřené řešení předního dodavatele systému manipulace s materiálem v nepříznivých podmínkách
  • Celkové řešení manipulace s materiálem v kovohutích
  • Zařízení s velmi spolehlivým provozem, minimalizující výpadky provozu
  • Uzavřená konstrukce plničů sušiček omezuje kondenzaci kyseliny sírové
  • Odolné vůči vysokým teplotám, oděru a působení chemikálií

Raumaster navrhuje a staví zařízení a instalace pro nakládaní s tuhými palivami a biomasou.