Míchací stroj pro kontinuální míchání čerpatelných médií

Nezbytnou podmínkou úspěchu v potravinářském, chemickém průmyslu, při výrobě plastů a v dalších odvětvích, je spolehlivé míchací zařízení, zajišťující mísení suchých hmot jakými jsou např. práškové hmoty nebo granule a zbytky produktů s čerpatelnými tekutinami, jakými jsou např. voda, latex nebo polyuretan. Tyto míchací stroje poskytují možnost míchání až 3 suchých hmot spolu s až 10 tekutinami, což z nich činí základní stavební kameny mnoha rozdílných průmyslových výrobních procesů.

Vysoce flexibilní in line systémy mísení a míchání pro všechna průmyslová odvětví.

Míchačka Various Mix společnosti Hansa Mixer je míchací stroj pro kontinuální míchání čerpatelných médií. Je dodáván ve dvou rozdílných variantách: buď ve variantě pro potravinářský průmysl, nebo ve variantě pro ostatní odvětví. Obě varianty stroje jsou v podstatě stejné, verze pro potravinářský průmysl je však vybavena prvky zajišťujícími soulad se všemi normami platnými pro výrobu potravin. Various Mix umožňuje inline míchání až 3 suchých hmot, ve formě např. prášku nebo granulí, a až 10 čerpatelných tekutin, a to s využitím integrovaného systému řízení procesu míchání. Jednotlivé receptury lze vyvolat a nastavit prostřednictvím jednoduchého, uživatelsky vstřícného dotykového panelu HMI. Míchací stroje jsou vhodné pro šaržovou a kontinuální výrobu. Jsou vybaveny míchací nádobou o velikosti pouze 60l, která umožňuje přípravu i menšího množství produktu a zajišťuje trvalý výstup čerstvé směsi podle zvolené receptury.

VÝHODY

  • Míchání až 3 granulátů a 10 čerpatelných tekutin
  • Výstupní kapacita 160 až 10 000 kg/hod, v závislosti na konkrétním modelu
  • Míchací nádoba o objemu 60 l zajišťující výstup čerstvého produktu, možnost přípravy menšího množství produktu
  • S inline směšovacím systémem Hansa Mixer
  • Volitelná příslušenství: dálkové řízení, násypka pro sypké hmoty

Modulární přesná technologie Hansa Mixer je určena na míchaní a/nebo pěnění látek v naprosté shodě s receptem: plyny, kapaliny a tuhé látky.