Mletí a sušení bentonitu

Po rozdrcení a vysušení vytěženého bentonitu se tento jílový minerál obvykle zpracuje do práškové formy na drtiči. Aby se maximalizovala schopnost bentonitového prášku při hydrataci a absorpci vody, je k dosažení požadované jemnosti a kvality produktu zapotřebí kombinovaný systém mletí a sušení s vyšší životností opotřebitelných dílů.

Mlýn pro mletí a sušení měkkých až středních minerálů

Kyvadlový mlýn PM od NEUMAN & ESSER je válcový mlýn používaný pro jemné mletí a sušení minerálů jako je bentonit, jíl, vápenec a další. Kombinuje mletí, deaglomeraci, sušení a třídění, díky čemuž je extrémně robustní a odolný.

Mlýn se skládá z robustního odlitku, skříně mlýna a rotoru s příčnou hlavou a kyvadly, jejichž válečky běží proti mlecímu prstenci, který drtí bentonitový materiál na jemné velikosti. Vzduch dopravuje materiály do mlecí zóny kanálky a rotujícími lopatkami. Jemné i hrubé částice vstupují do třídiče, kde odděluje hrubé částice a posílá je zpět do mlýna k dalšímu mletí. Rychlost třídiče lze upravit tak, aby vyhovovala požadavkům, které přicházejí s požadovanou distribucí velikosti částic. Následný sběrač přijímá částice s požadovaným konečným stupněm jemnosti.

Kyvadlový mlýn PM může dosáhnout horní velikosti částic v rozmezí od 10 μm do 1 000 μm (1 250 až 18 mesh). Různé kapacity mlýnů mohou přijímat vstupní množství v rozmezí od 0,5 t/h do 150 t/h a mohou zpracovávat vlhkost vstupní suroviny až 35 %.

VÝHODY

  • Vysoký klasifikační výkon
  • Minimální energetické nároky
  • Vhodné pro jemné mletí měkkých až středně tvrdých materiálů

NEUMAN & ESSER Process Technology GmbH se specializuje na mlecí a třídící systémy pro hrubé a nejjemnější mletí/třídění.

Filename Filetype Filesize
IMB_NEA Process EN 2018.pdf application/pdf 8.23 MB