Monitor alkoholového kvašení

Pro přesné srovnání míry konverze uhlíku a výtěžků u šesti souběžně probíhajících anaerobních fermentací.

Velmi přesná charakteristika kvality fermentace

Monitor procesů alkoholového kvašení od firmy Getinge Applikon je robustní a uživatelsky přívětivý paralelní laboratorní bioreaktor, který umožňuje přesné porovnávání konverzního poměru uhlíku a výtěžnosti šesti současně probíhajících anaerobních fermentačních procesů.

Představuje ideální nástroj nejen pro screening v rámci obecného výzkumu anaerobního kvašení, ale i pro navrhování a optimalizaci procesů a závodů, kde přináší významnou úsporu času. Získávání velmi přesné charakteristiky kvality fermentace nevyžaduje vysokou kvalifikaci personálu laboratoře, což významně šetří mzdové náklady.

VÝHODY PRO VÁS

  • Současně je možné provádět šest nezávislých kvašení
  • Přesné porovnávání konverzního poměru uhlíku a výtěžnosti pro různé podmínky fermentace jako teplota, různé kmeny, zdroje uhlíku a živin
  • Automatické generování zpráv o veškerých naměřených údajích, včetně analýzy dat v tabulkách a grafech
  • Velmi silná magnetická míchadla jsou schopná pracovat i s vysoce viskózními médii
  • Prověřený přínos pro výzkum a QA ve všech oblastech výzkumu kvasných procesů a výroby (bio) etanolu