Monolitické kolony s krátkým ložem pro analytiku

Vzorky odebrané v různých krocích procesu je třeba analyzovat rychle, s dosažením přesných výsledků, bez ovlivnění stavu původního vzorku.

Porozumění bioprocesům pomocí real-time monitoringu

Analytické kolony CIMac™ výrobce BIA Separations jsou vysoce výkonné monolitické kolony s krátkým ložem, nabízející všechny výhody monolitické technologie CIM®. Jsou určeny primárně pro rychlou, účinnou a reprodukovatelnou separaci biomolekul jako jsou velké proteiny, plazmidy DNA a virové částice.

Malý objem a krátká délka kolony umožňují vysoké objemové průtoky (od 1 do 30 objemů kolony/min), informace o množství a čistotě produktu je tak k dispozici během několika minut.

Analytické kolony CIMac™ jsou připraveny v jednoúčelových nerezových krytech a umožňují bezproblémové připojení k HPLC zařízení. Mohou tak být účinně použity v různých procesech čištění jak pro sledování vzorků v průběhu procesu, tak i pro konečnou kontrolu.

VÝHODY

  • Zrychlují vývoj metody a a dobu analýzy
  • Pracují i s velmi slabými lineárními gradienty
  • Průtok lze změnit bez narušení vzorku
  • Umožňuje regeneraci a čištění v extrémních podmínkách
  • Nízká spotřeba vzorku a pufru

BIA Separations je přední vývojář a výrobce CIM® (Convective Interaction Media) monolitických chromatografických kolon pro výrobu, čištění a analýzu velkých biomolekul.